Investeringen aan visvijer en aantal wegen en gebouwen

Investeringen aan visvijer en aantal wegen en gebouwen

De tegels van de Pastorijstraat. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - De gemeenteraad voorziet geld voor de herstelling van de visvijver. Ook enkele wegaanpassingen, herstellingen aan gebouwen staan op het programma.

De gemeenteraad keurde het meerjarenplan en het budget voor 2018 goed. Schepen Hans Decoster (CD&V) ziet daarin dat de rentelasten dalen. Een lening voor het OCMW kan ook vervroegd worden afbetaald. Raadslid Achiel Van den Steen (N-VA) ziet dat de inrichting van de gewezen pastorie van Outgaarden is uitgesteld in afwachting van een beslissing rond de bestemming van het oud voetbalterrein. Herwig Princen (Open VLD) merkt op dat alle werken in Meldert en Rommersom ook een jaar opschuiven. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) zegt daarover dat zodra het Gewest een beslissing neemt over de plaats van het waterzuiveringsstation "Meldert" kan doorgaan. 

Uit de bespreking blijkt verder dat het schepencollege de verbetering voorziet van de Gasthuisstraat, delen van Outgaarden en mogelijks de Pastorijstraat. Er is ook geld voorzien voor de herstelling van een dijkverzakking aan de visvijver Grand Pont. Gemeente en vissersclub delen die kosten. Voor de restauratie van plafonds in het geklasseerde Kapittelhuys is het wachten op Erfgoed. Op het budget is al ruimte gemaakt voor investeringen door hockey, tennis, chiro en voetbal. Ook het dak van de gemeenteloods De Polder wordt hersteld.

Raadslid Princen signaleerde mankementen aan de heringerichte begraafplaats: gebroken tegels, verkeerde maten aan lessenaargraven, beschadigd marmer. Dat wordt geregeld alvorens af te rekenen met de aannemer. Lucia Dotremont (Open VLD) betreurde dat bij de naamopgave van verdwenen graven geen jaartallen zijn vermeld. Nu is verwarring tussen naamgenoten mogelijk. Schepen Marleen Lefevre (CD&V) kondigde aan dat een vliegtuig de thermografische luchtfoto (die warmteverlies door de daken aangeeft) komt nemen de komende maanden: "Het moet koud zijn én helder."

Raadslid Luc Buccauw (SP.A) bracht in een apart punt het verkeer in de Pastorijstraat te berde: snelle autobussen, verkeer over het trottoir, losse tegels, opspattende modder... Burgemeester Taverniers laat de staat van de tegels aan bepaalde huizen nakijken. De snelheid van de bussen wordt al afgeremd door de bocht en het geschrankt parkeren. De toestand is al beter dan tiijdens het tweerichtingsverkeer.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio