Rotterdammers gebruikten, negenduizend jaar geleden, werktuigen van bij ons

Rotterdammers gebruikten, negenduizend jaar geleden, werktuigen van bij ons

Kern met afslagsporen in Wommersom kwartsiet (gevonden door Jan Tweepenninckx in Hakendover, 1970) Foto: wikipedia

Hoegaarden / Tienen - Bij een opgraving van crematiegraven van 9.000 jaar oud in Rotterdam kwam steenmateriaal aan het licht van Wommersomkwartsiet. Dat blijkt, net zoals de silex van Spy, door onze voorouders tot heinde en ver te zijn geëxporteerd.

Thierry Lauwereys (Hoksem) wijst op een publicatie over de opgraving van crematiekuilen: "Drie crematiegraven die enkele jaren geleden in Rotterdam werden gevonden, blijken ongeveer negenduizend jaar oud te zijn. Het zijn daarmee de oudste graven die ooit in Nederland zijn gevonden. Dat meldt de gemeente Rotterdam. Aanvankelijk dachten de onderzoekers dat de graven ongeveer 6.500 jaar oud waren. Een C14-onderzoek heeft nu echter aangetoond dat de crematiekuilen dateren uit de Midden-Steentijd (8.000-3.500 voor Christus). Behalve menselijke resten werden er in de kuilen ook pijlpuntjes en een slijpsteen aangetroffen. Bijzonder is dat enkele werktuigen die gevonden werden, gemaakt zijn van Wommersomkwartsiet, een steensoort die uit Belgie afkomstig is."

Over deze steensoort zegt Wilkipedia: "Artefacten van Wommersomkwartsiet zijn goed herkenbaar. Wommersomkwartsiet is een fijn, grijs kwartsiet met hier en daar een grovere korrel. De steensoort is uitermate geschikt voor het maken van kleinere werktuigen. Deze worden door prehistorici als 'gidsartefacten' gezien want Wommersom kwartsiet werd alleen in Wommersom gevonden en alleen in het Mesolithicum voor artefacten gebruikt. Werktuigen gemaakt van Wommersomkwartsiet kan men dus dateren en ze bakenen een economisch hinterland af. Werktuigen van Wommersomkwartsiet vonden hun verspreiding in het gebied tussen Schelde en Maas en de noordelijke Rijn. Er werden werktuigen van Wommersom gevonden tot in het Duitse Rijnland (Arora) en op de Veluwe in Nederland."

Bij de eerdere herinrichting van de Grote Markt in Tienen is bewust een deel van de lokale kwarsietsteen (kassei) in de bestrating bewaard. Daarbij valt het verschil op in kwarsiet uit Wommersom en uit Rommersom/Overlaar. Ook bij de komende heraanleg wordt bepaald materiaal hergebruikt.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio