Schepencollege krimpt parkeerverbod nabij Passionisten in

Schepencollege krimpt parkeerverbod nabij Passionisten in

Het parkeerverbod (links) op de Aarschotsesteenweg zal voortaan slechts gelden voor de eerste vijf woningen. Niet meer voor de apotheker. Foto: google street view

Tienen - De aannemer van de bouwwerken "Park Passionisten", aan de Aarschotsesteenweg, vraagt een verlenging van het parkeerverbod om met vrachten in en uit te rijden. Het schepencollege staat dit slechts toe voor de helft van de afstand die er tot nu gold.

De bouwfirma had een parkeerverbod over zestig meter op de Aarschotsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Breisemstraat tot en met woning nummer 42, bekomen voor december/januari jongstleden. Daardoor konden vrachtwagens de werkplaats makkelijker in- en uitrijden. De firma vroeg een verlenging van die maatregl tot eind februari. Het schepencollege gaat daar maar ten dele op in. Er komt een parkeerverbod over dertig meter in plaats van zestig. Het college stelt vast dat met de eerdere regel de handelaars (apotheek, kapper, begrafenisondernemer) moeilijk bereikbaar waren geworden. Het parkeerverbod zal deze maand enkel nog gelden vanaf kruispunt met de Breisemstraat tot en met woning nummer 34. Vertrekkende vrachtwagens richting Aarschot dienenvia de Breisemstraat en de Schansstraat te rijden. Daarom wordt in de Schansstraat, bij het indraaien vanaf de Breisemstraat, een parkeerverbod van kracht over tien meter. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio