Veertig jaar geleden: leve de voorrang van rechts

Veertig jaar geleden: leve de voorrang van rechts

Pamelenstraat. Foto: Raymond Billen

Glabbeek - In het voorjaar van 1978 voerde de gemeenteraad enkele ingrijpende verkeersmaatregelen in.

"Met uitzondering van de provincieweg, wordt overal de voorrang van rechts van kracht. Dat werkt snelheidsremmend", zo lezen we in Het Nieuwsblad van 1 februari 1978 onder de kop "Voorrang van rechts over heel Glabbeek." Tegelijk voerde de raad een algemeen plan voor de verkeerssignalisatie in. Voor het eerst werden de bebouwde kommen afgebakend, met de daarbinnen geldende snelheidsbeperking.

De raad was er op een aantal punten nog niet uit. "Waarschijnlijk" zou het beurtelings parkeren in de Grote Straat in Glabbeek verdwijnen. Maar in de Bunsbeekse Schoolstraat blijft die regel alleszins bestaan. Het parkeerprobleem aan het voetbalveld van de Attenrodestraat lijkt onoplosbaar. Raadsleden drongen op die gemeenteraad begon 1978 ook aan op het plaatsen van verkeersspiegels op diverse plaatsen. Daarvoor was pas geld in 1979.

Voorrang van rechts bleek dus, veertig jaar geleden, een algemeen aanvaard begrip. En nu? Eind 2017 schafte de gemeente Glabbeek de voorrang van rechts af over het hele grondbgebied. "Voor het negentigtal kruispunten op grondgebied Glabbeek is de voorrang van rechts niet nuttig en zelfs gevaarlijk", zo luidt het nu.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio