Processievaandels komen weer in belangstelling

Vier vaandels in 2009. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - Voor de tentoonstelling rond de verschillende processie worden ook oude vaandels bijeengezocht. De tentoonstelling is een gemeentelijk initiatief, vanaf 19 mei in de kerk van Meldert.

De meeste processievaandels zijn in goede staat en veilig bewaard. Van een aantal weet men dat niet zeker. Enige tijd geleden hing er nog een in de verder verlaten kapel van Rommersom. Dat blijkt de enige die is opgenomen in de inventaris van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Daardoor weten we dat het vaandel van Sint-Servaas dateert uit de 19de eeuw. Het is uitgevoerd in fluweel, 170 centimeter hoog. Een ander vaandel, van Sint-Catharina, wordt jaarlijks rondgedragen. Het is een tiental jaar geleden gerestaureerd maar opnieuw ernstig beschadigd. Het vaandel bevat een dubbelzijdig schilderij en dat is op verschillende plaatsen gescheurd. Benieuwd of dat deskundig wordt aangepakt? En wat zoiets kost?

De mooiste vaandels werden in 2009 nog meegedragen in de herdenkingsprocessie voor 250 jaar Sint-Gorgoniuskerk. Het gaat om vaandels van het genootschap van de heilige Franciscus Xaverius, de Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Rochus... Er was nog een blauw Mariavaandel bij. Apart werd het vaandel van St.-Catharina meegedragen. Dat was toen, in 2009, in degelijk staat dank zij gedeelde inspanning van donnateurs en kerkfabriek. In "Hoksem, een dorp met een kapittel" wordt ook nog het vaandel van Sint-Jan de Evangelist vermeld (moiré en goudborduurwerk). De auteurs gaan ervan uit dat het medaillon is uitgesneden uit een oud altaarschilderij.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio