Zeventig jaar geleden: "Te Nerm op de bergen"

De kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes, voorheen van de familie Vigneron, nu van de kerkfabriek. Foto: Inventaris KADOC 1998

Hoegaarden - In het voorjaar van 1948 beschreef pastoor Alfred Heuysdens de wijding van de Onze-Lieve-Vrouwkapel in Aalst, in het parochieblad van toen.

"Een heerlijke, onvergetelijke dag voor Nerm en Aalst", zo schrijft Heuysdens (1888-1964). "We schatten op ongeveer 1.500 het getal parochianen dat aan den Mariastoet deelnam." Daarvoor waren de Apostelen opgetrommeld maar ook de meisjes van het pensionaat van Mariadal. De jeugdbeweging van de Eucharistische Kruistocht bestond nog en was aanwezig in wit gewaad. 

Inwoners hadden huizen bevlagd en triomfbogen gemaakt. Reden was de restauratie van de kapel en van het Mariabeeld. "Hoe indrukwekkend klonk boven de Nermse heuvelen het bekend lied Te Lourdes op de bergen en hoe treffend wist de Eerwaarde Pater-predikant de bedevaarders op te wekken tot liefde en betrouwen tot onze goede hemelse moeder."

De pastoor uit "een woord van innigen dank" aan alle medewerkers, in het bijzonder de familie Vigneron die de kapel aan de kerkfabriek schonk. Een dankwoord ook aan het gemeentebestuur dat de toegang tot de kapel heraanlegde en aan de inwoners die de grot versieren. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio