Leerlingen Mariadal werken de komende weken rond afvalbeheersing

© RLZH/Mariadal

De Vrije Basisschool Mariadal in Hoegaarden gaat de strijd aan tegen afval.

Raymond Billen

In het kader van de MOS-werking (Milieuzorg Op School) wordt er een klasoverschrijdend project georganiseerd dat de leerlingen bewust met afval leert omgaan. Afvalvermindering en afvalverwerking zijn twee pijlers die in de aandacht worden gezet.

Het project start op vrijdagnamiddag 5 oktober met een grote zwerfvuilactie in de schoolomgeving. Terwijl de kleuters op zoek gaan naar afval op het schooldomein zullen de lagereschoolkinderen de omliggende straten afwandelen op zoek naar zwerfvuil. In samenwerking met de zwerfvuilmeters- en peters van de gemeente Hoegaarden.

De week nadien, van 8 oktober tot 12 oktober, staan er heel wat activiteiten gepland waaronder uitstappen naar het recyclagepark in Hoegaarden, de kringwinkel in Tienen en Ecowerf in Leuven. Verder zijn er workshops rond afvalverwerking, educatieve spelletjes rond afval en als apotheose een creatieve namiddag waar er in alle klassen geknutseld zal worden met afval. De resultaten zullen vrijdagavond worden tentoongesteld tijdens de jaarlijkse smulavond in de refter van de school.

Miranda Buzzi is verantwoordelijke van de werkgroep MOS bij Mariadal.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus