344 plaatsen extra vereist in Tiense scholen

344 plaatsen extra vereist in Tiense scholen

De intussen in gebruik genomen VIA-school (Waaiberg) vervangt oudere gebouwen. Foto: www.viatienen.be

Tienen - Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil investeren in gemeenten die kampen met een tekort aan schoolplaatsen.

Het Departement Onderwijs & Vorming voerde een bevraging uit in het najaar van 2017 naar de uitvoeringsgraad van de geplande schoolprojecten. Het overzicht slaat op de aanpassing van de capaciteit in de periode 2010-2018, tot en met eind 2017. Omdat we al in de tweede helft van 2018 zijn, is de uitvoeringsgraad ondertussen opnieuw gewijzigd.

Samengeteld ging het in Tienen, voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs samen, om een tekort van 344  plaatsen. Daarvan waren er eind 2017 vijfig gerealiseerd en 294 nog te realiseren in 2018. Daarvan zitten ook vijftig geplande plaatsen in het secundair onderwijs vervat. Eind december 2017 was, nationaal gezien, 69 procent van de plannen gerealiseerd.

De realisatiegraad verschilt sterk per stad en Tienen scoort daarin het slechtst. Dat heeft, aldus de minister, te maken met de latere indiening van de dossiers.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio