Op zoek naar de juiste Sweerts voor een grafkruis

Op zoek naar de juiste Sweerts voor een grafkruis

Een kruis zonder naam (naast het vredesgedicht). Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - In de nieuwe Vredestuin staat een anoniem kruis, in witte steen. Oud en onherkenbaar.

Ter gelegenheid van de inwijding van de Vredestuin aan de kerk, kant Pastorijstraat, wees eresecetaris Jules Cipers op een anoniem wit stenen kruis tegen de kerkmuur. De tekst is onleesbaar geworden maar, aldus de secretaris, wij hebben die nog wel kunnen ontcijferen. Het gaat om het grafkruis van pastoor Henricus Sweerts, de bouwer van de huidige kerk.

Die man wordt vernoemd op de cartouche bovenaan de kerktoren: "Henricus Sweerts, pastoor, legde de eerste steen". Er staat (in het Latijn) wel "SweertIUS" omdat in het chronogram de optelsom van de hoofdletters het jaartal in Latijnse cijfers moest vormen: 1754. Sweerts legde toen de eerste steen. De kerk was vier jaar later klaar. 

Deze Sweerts bleef pastoor tot 1779 en hij overleed in 1785. Hij werd bijgelegd in de crypte binnen in de kerk. Waarom stond er buiten nog een kruis als de pastoor in de kerk was begraven? Hij is niet verwarren met zijn voorganger, neef en naamgenoot Henricus Sweerts (+1741). En er waren nog minstens drie andere pastoors Sweerts. Gaat het buiten op het kruis dan wel of niet om de stichter van de kerk?

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio