Naar samenwerking onder stedelijke adviesraden

Prijzen voor Huis in de Stad, stichting Delacroix en Paul Kempeneers

Prijzen voor Huis in de Stad, stichting Delacroix en Paul Kempeneers

Foto: if

Tienen - De algemene vergadering van de Cultuurraad koos de laureaten voor de Cultuurprijzen van dit jaar

De 10de editie van de vernieuwde formule voor de Cultuurprijs Tienen is achter de rug. 

De Algemene Cultuurprijs (ACP) gaat naar Huis in de Stad vzw voor vijftig jaar hulp aan personen met verstandelijke beperking.

De Prijs Cultuurraad Tienen (PCT) is voor de ontspanningskring van de Stichting M. Delacroix, voor de onvermoeibare inzet voor kinderen en volwassenen met matig tot diep verstandelijke beperking en voor personen met niet-aangeboren hersenletsel.

Het bestuur van de Cultuurraad kent de lifetime achievement prijs toe aan dr. Paul Kempeneers, Tiens geschiedkundige en toponymist. Hij legde zich toe op de geschiedenis van Tienen en de toponymie van de gemeenten uit de regio oostelijk Brabant. Heeft ettelijk publicaties op zijn naam.

De CRT heeft er bewust voor gekozen om geen geldprijzen toe te kennen. De winnaars krijgen een CRT-medaille met diploma en een beeldje van Christian De Ruyter, dat het gekende Tiense gezegde ‘bé de maais speile oep de braai vuiër ’t kottegoar’ voorstelt. (Te zien op de Grote Markt voor het Suikermuseum.) 

Schepen van Cultuur Wim Bergé (CD&V) schaart zich achter het voorstel om in 2019 een nieuwe culruurraad te verkiezen met een nieuw taak als adviesraad. Op 1 januari 2020 kan dan over gegaan worden tot een definitieve aanstelling. Kandidaten kunnen zich vanaf nu melden. "Hoe deze raad er uiteindelijk zal uitzien zal het resultaat zijn van een creatief denkproces. Alleszins is de minimale bedoeling dat er een samenwerking tussen de adviesraden tot stand komt. Een eerste aanzet kan  hierbij bijvoorbeeld een gezamenlijke awarduitreiking zijn in 2019", aldus de schepen.

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio