Onder school zit achthonderd jaar oud woonerf

Bodemonderzoek op de bouwplek voor de school. Foto: agentschap onroerend erfgoed

Tienen - Monument Vandekerckhove legde bij de voorbereiding van de nieuwbouw voor de basisschool in Vissenaken achthonderd jaar oude woonsporen bloot.


Het overheidsagentschap Onroerend Erfgoed brengt op facebook verslag uit over zijn toezicht op een werkplaats in Vissenaken: "De kinderen van basisschool De Uilenboom in Vissenaken keken begin dit jaar verbaasd op. Archeologen van Monument Vandekerckhove stootten er op resten van een middeleeuwse woonerf op een terrein achter de school. 
De belangrijkste vondst is een middeleeuwse huisplattegrond. Naast een paar greppels en kuilen zijn er ook twee rechthoekige structuren ontdekt: van een ontginningskuil en een hutkom of kuilhuis. Dat laatste was een eenvoudig, half ingegraven bouwsel dat waarschijnlijk diende voor ambachtelijke activiteiten. Binnen twee jaar verwachten we het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek met een uitgebreide interpretatie." 

De archeologen vermoeden nu dat de meeste vondsten behoorden tot eenzelfde woonerf dat zou dateren uit de volle middeleeuwen tussen 1000 tot 1250. Een paar sporen zijn waarschijnlijk iets recenter. Een aantal van de kuilen vertoonde een gelaagd opvulling met afwisselend houtskoolrijke en zandlemige lagen. In deze kuilen wierpen de bewoners hun stookafval. De kleuters beseffen dat er "onder hun voeten" 800 jaar geleden mensen liepen. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio