Extra maatregelen voor beperking energieverbruik en CO2-uitstoot

Extra maatregelen voor beperking energieverbruik en CO2-uitstoot

Bij de inwijding van de energiezuiniger verlichting in de sporthal met centraal o.a. schepen Marleen Lefevre en interpellerend raadslid Luc Buccauw. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - De extra lokalen voor de gemeenteschool in De Polder krijgen zonnepanelen op het dak om hele site van stroom te voorzien. In de bibliotheek komen hoogrendementsbeglazing en een nieuwe hoogrendementsketel. De straatverlichting wordt in zijn totaliteit vernieuwd met LED-lampen.

Lu Buccauw (SP.A) wees op de wekelijkse klimaatbetogingen en informeerde naar de lokale inspanningen. De milieubeambtenaar is langdurig afwezig en zijn taken zijn verdeeld over collega's. "Maar", zegt het raadslid, "zij hebben geen tijd om zich over deze materie te buigen. Wat is de stand van uitvoering van het Klimaatactieplan 2020 en welke acties moeten nog worden opgestart? Kunnen de inwoners profijt halen en participeren in de energietransitie of laten we alles aan Storm-Elico en co?"

Schepen Marleen Lefevre (CD&V) somde de reeds getroffen maatregelen en de opvolging op. 

Doven straatverlichting, sedert januari 2017: besparing van 35,5 % CO2 (geeft 26 ton op een uitstoot van 71 ton in 2011). Er is een algemeen plan openbare verlichting opgemaakt. Vanaf 2019 wordt er jaarlijks 200.000 euro voorzien om op LED over te schakelen (gedurende 5 jaar). 

Voor 2019 is er reeds voorzien: Verledden Kouterhof: 45.000 btw excl., Verledden Hoksen (Bronstraat-Ridderstraat-helft Sint-Jansstraat-Turfstraat): 22.000 btw excl. Verledden Goetsenhovenstraat: 8000 btw excl.Verledden Rommersom: 16.000 excl. btw.

Thermografische luchtfoto: Sedert 1 maart publicatie van de luchtfoto met warmteverliezen op de gemeentelijke website. Begeleiding via het wooninfopunt. Indien 57 huishoudens na deze actie dakisolatie zetten bespaar je 56 ton CO2. Indien ze nu hoogrendementsglas installeren:  37 ton CO2-besparing.

- Deelname aan provinciale groepsaankopen voordakisoltie, muurisolatie, ramen en zonnepanelen. Uitbreiding van bestaand duurzaam bouwadvies vanaf midden 2018 met individuele renovatiebegeleiding. Uitbouw van lokale energiecoöperaties: opvolgen LICHT-werking (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve energie Transitie).

- Sporthal: Inkomstsas verbouwt tegen warmteverlies. Plaatsing eerste deur begin 2017, tweede deur midden 2018. "Relighting" sporthal uitgevoerd in 2017. Daling verbruik met 14.688,46kWh voor 2018, ten opzichte van 2016 (besparing van 25%). CO2-besparing van 59.900 kWh naar 45.200. In onderzoek: isolatie dak en zijmuren van de sporthal.  

Bibliotheek: Vernieuwing ramen vooraan bibliotheek in juni 2017: daling van gasverbruik tov 2016 en 2017 en van 104.500 kWh (2016) naar 91.500 (2018). In februari 2019 verdere ver’LED’ding van de bib-verlichting. In 2019 vervanging resterende ramen door hoogrendementsbeglazing en plaatsing nieuwe hoogrendementsketel.
- Gemeentelijke basisschool: Plaatsing hoogrendementsketel  aan de Doelstraat, begin 2017. Daling van het gasverbruik van 289.000 kWh (2016) naar 208.000 (2018). Bij uitbreiding van de lokalen in De Polder: plaatsen van zonnepanelen op het dak om hele site van stroom te voorzien.

-Woonzorgcentrum: Voorstel van begin 2019 rond energiebesparende maatregelen: inregeling van de huidige warmteafgiftesystemen en afkoppeling van de productie van het sanitair warm water van het verwarmingssysteem voor toename van condensatierendement van de ketels.

Energiezorgplan (Fluvius): Inzicht in het energieverbruik van de gebouwen. Analyse brandstofverbruik, elektriciteitsverbruik en CO2-uitstoot, terugverdientijd.

- Mobiliteit: Uitgevoerd  fietspaden Waversesteenweg. Gepland: fietspaden Goetsenhovenstraat, ruilverkaveling Meldert/Hoksem. Plaatsing laadpalen i.s.m. Eandis aan Gemeenteplein, KLJ en RAVEL-route. Actualisatie mobiliteitsplan 2017 en actie "Met Belgerinkel naar School".

Landbouw: bij goedkeuring subsidiedossier lokale klimaatprojecten Vlaanderen “Landbouwers Koolstofbouwers”. De bodem bevat wereldwijd dubbel zoveel koolstof als de atmosfeer en vooral gronden in landbouwgebruik kunnen middels goed bodembeheer beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. 

- Natuur: In onderzoek: op welke manier is het haalbaar om energie uit onze houtkanten en holle wegen te halen. Zie ook ecologisch bermbeheer en actualisatie van het hollewegenbeheer

- Woonzones: inbreiding en verdichting door kleinere kavels. Ontwikkeling van de zone De Polder.

Heropstart klimaatwerkgroep eerste helft 2019

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio