Werkgroep schiet ter hulp bij geurhinder

Werkgroep schiet ter hulp bij geurhinder

Aan de bezinkingsvijvers. Foto: archief

Tienen - De Milieuadviesraad doet een voorstel over het oprichten van een werkgroep in verband met de vaak terugkerende geurhinder in de Getevallei en elders.

De Milieuadviesraad wil een forum creëren om oplossingen te bieden. De vermoedelijke oorzaak van deze geurhinder werd, na aanhoudende klachten, pas in 2017 vastgesteld. De geurhinder zou vooral veroorzaakt worden door het gistingsproces in de decanteervijvers van de Tiense suikerfabriek. De Vlaamse Landmaatschappij is belast met het onderzoek. Een oplossing op korte termijn is niet mogelijk. Toch wordt gehoopt en gepleit voor een goede verstandhouding tussen de omwonenden en de fabriek.

De adviesraad bsedft dat het gaat om een technisch probleem. Daarom besluit hij dat de geurhinder voorlopig best door het stadsbestuur behartigd wordt. Dat wil  minstens ywee maal per jaar verslag hierover uit te brengen. De piste om een gesprek met de directie van Tiense Suiker te vragen blijft ook open. Even komt ook de Citrique ter sprake, waar de problemen van een andere aard zijn. De open fermentatie die nodig is om het citroenzuur te produceren zou door gesloten fermentatie moeten worden vervangen.

De toekomst is ondanks alles toch ook wat hoopgevend. Zo zou het methaangas in de bezinkingsputten van de suikerfabriek op langere termijn een bron kunnen zijn van alternatieve energie, aldus het verslag van de Milieuadviesraad.

Ook al in 2011.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio