Subsidies voor drie lokale klimaatprojecten in Hoegaarden

Subsidies voor drie lokale klimaatprojecten in Hoegaarden

Voorbeeld van biomassaverbrandingsketel. Foto: Estufa

Hoegaarden - Hoegaarden treft klimaatmaatregelen door koolstof in de bodem vast te leggen, afval van bermen te verbranden in een experimentele ketel en inwoners aan te moedigen bij de isolatie. De Vlaamse overheid subsidieert deze drie projecten:

Vingers op de wonden: In Hoegaarden en Bierbeek werden de ‘klimaatwonden’ van de gemeenten visueel blootgelegd door de opmaak van thermografische luchtfoto’s. Met het project Vingers op de wonden willen de gemeenten hun inwoners informeren en sensibiliseren voor energetische dakrenovatie. Er wordt een loket uitgebouwd waar inwoners persoonlijk advies kunnen krijgen. In samenwerking met een klimaatteam (inzet van vrijwilligers) wordt getracht zo veel mogelijk mensen te bereiken, met extra aandacht voor prioritaire of kwetsbare doelgroepen (prikkelpremie). De gemeente Hoegaarden renoveert tevens het dak van de gemeentelijke sporthal. 

Biomassa uit de Getevallei (IGS Interleuven): Binnen de Getestreek bestaan er verschillende biomassastromen die momenteel niet benut worden. Deze restafval kan grote waarde hebben, bijvoorbeeld kwalitatieve houtsnippers om een lokale biomassaketel te voeden. Het project besteedt veel aandacht aan het uitdragen van de nieuwe visie bij het beheer van het openbaar domein (houtkanten/holle wegen). Inwoners, fruittelers e.a. mogen de biomassa niet illegaal opstoken. Door het valoriseren van de kwalitatieve houtsnippers wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Binnen het project wordt er gezocht naar een locatie en een gebruiker van de centraal gelegen biomassaverbrandingsketel. 

Landbouwers Koolstofbouwers (Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw): De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deze bevat dubbel zoveel koolstof als de atmosfeer. Vooral gronden in landbouwgebruik kunnen door goed bodembeheer beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. Door CO2 vast te leggen in de vorm van bodemorganische stof (OS), dragen boeren bij tot de oplossing van het klimaatprobleem. Bovendien biedt een verhoging van de OS een betere bodemkwaliteit en dus hogere opbrengst. Met dit project worden bij minimum 25 akkerbouwbedrijven of gemengde (akkerbouw-veeteelt) bedrijven maatregelen genomen om  koolstof vast te leggen in de grond. Ze worden opgewaardeerd tot piloot- of modelboerderijen, zogenaamde Koolstofbouwers. Landbouw- en milieuraden zijn erbij betrokken. In Vlaanderen zijn er nog geen projecten die zich richten op koolstofopbouw in de bodem die breed toepasbaar gesteld worden voor landbouwers. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio