Senioren wijzen op digitale kloof en gebrek aan ontmoetingskansen

Senioren wijzen op digitale kloof en gebrek aan ontmoetingskansen

Voorbeeld van een mantelzorgcafé (Oplinter). Foto: if

Tienen - S-plus en andere seniorenverenigingen zijn bezorgd om de krimp in ontmoetingsplaatsen, winkels, openbaar vervoer en communicatiekanalen voor de senior in wijken en dorpen. En 65-plus ontbreekt op de kieslijsten.

S-plus is, in overleg met alle Tiense seniorenverenigingen, tot een eisenbundel gekomen in afwachting van de beleidsnota van de Tiense bestuursmeerderheid. Daarbij stelt de beweging dat senioren ook zelf politieke mandaten moeten kunnen opnemen. Dat ontsnapt de jongste jaren aan de aandacht bij het samenstellen van verkiezingslijsten. Ouderen maken onvoldoende gebruik van hun rechten en voorzieningen. "Rechten en tegemoetkomingen moeten automatisch worden toegekend."

"De digitale kloof raakt senioren het hardst", zo klinkt het in het eisenbundel. "De sluiting van lokale bankkantoren, het schrappen van zitdagen of het uitsluitend verspreiden van informatie via internet, raakt senioren disproportioneel hard. Duidelijke en laagdrempelige communicatie op maat, via traditionele kanalen, is belangrijk. Ouderen zijn meer geholpen met mondelinge informatie."

Ouderen verlangen naar culturele en sportactiviteiten met aangepaste starturen, een goed bereikbaarheid en tegen een democratische prijs. Ontmoetingsplaatsen, winkels, cafés en diverse diensten verdwijnen uit wijken en kleinere kernen. Er wordt geschrapt in het aanbod aan openbaar vervoer. Het eisenbundel gaat in op noden inzake woongelegenheid, mobiliteit, gezondheidszorg. De beweging dringt aan op "kwaliteitsbewaking van alle zorg in Tienen, niet alleen van de eigen OCMW-diensten". Voor klachten stelt ze een centraal aanmeldpunt voor.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio