Gewoon Wit steunt aanleg windmolenpark aan E40

Gewoon Wit steunt aanleg windmolenpark aan E40

Visualisatie van de geplande turbines in Outgaarden (Goetsenhovenstraat). Foto: strom/elicio

Hoegaarden - De gemeenteraadsfractie Gewoon Wit spreekt haar steun uit voor het winmolenpark aan de E40. Het standpunt wordt gedragen door het volledige team Gewoon Wit Hoegaarden.

 

 

Herwig Princen, fractieleider: "De afgelopen weken werd één onderwerp stevig op de politieke agenda gezet, namelijk de klimaatverandering en hoe we de gevolgen hiervan kunnen beperken. Niet alleen de Vlaamse en federale overheid dragen een verantwoordelijkheid, maar ook lokale besturen hebben de plicht om mee te denken over hoe we onze uitstoot kunnen verminderen. Bijgevolg wilt Gewoon Wit mee nadenken over hoe Hoegaarden zijn steentje hierin kan bijdragen. Duurzaamheid en klimaat staan immers centraal in onze visie."

"De geplande windmolens langs de E40 in Hoksem enOutgaarden zijn bijgevolg een uitstekende opportuniteit. Wij steunen dit project volledig, de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is een absolute must, willen we de uitstoot van CO2 terug dringen. Gewoon Wit stelt voor om – mits definitieve goedkeuring van het project - als gemeente in te schrijven op aandelen van de projectontwikkelaar en de dividenden te gebruiken om groene investeringen in Hoegaarden te financieren."

De partij stelt voor om te investeren in klimaatneutrale gemeentegebouwen en aan inwoners die hun woning willen isoleren. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio