Gecoro geeft ongunstig advies bij verkaveling Walestraat

Gecoro geeft ongunstig advies bij verkaveling Walestraat

Het terrein tussen de buurtweg naar Nerm en de Walestraat. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - De Gemeentelijke Commissie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (Gecoro) geeft unaniem een ongunstig advies bij de gevraagde verkaveling aan de Walestraat.

Het gaat om de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de verkaveling (met aanleg van wegen en een bufferbekken) voor 23 woningen en een of twee appartementsblokken, tussen de Walestraat en de Kleine Nermstraat. Het gebied is een "woonuitbreidingsgebied", bestemd voor groepswoningbouw.

De Gecoro vindt dat deze aanvraag niet aan dat criterium voldoet en dat het ongepast is om nu al reservegebieden aan te snijden. Gecoro heeft vragen bij de aard van de woningen: "De beeldkwaliteit ligt niet vast. Hoe zal de ganse site eruit zien?". Ook vindt de commissie dat de blokken zeer kort tegen de buurtweg Nerm liggen. Het reliëf baart zorgen qua waterhuisbouding en afgravingen.

Kortom, de Gecoro geeft een unaniem ongunstig advies. Zij geeft in eerste instantie de voorkeur aan het behoud van de open ruimte. Indien het gebied zou aangesneden worden moet dit met een groepswoningbouwproject. De Gecoro raadt aan de nodige aandacht te geven aan de waterproblematiek en de participatie met de buurt. De Gecoro raadt tevens aan om een aantal sociale huurwoningen te voorzien.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio