Vijftig jaar geleden: de eerste wandelpaden

Vijftig jaar geleden: de eerste wandelpaden

Bij een bezoek aan de Cruysblokhoeve. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - Vijftig jaar geleden bracht het heemkundig museum de eerste wandelgids voor Hoegaarden uit. Dat was de voorloper van de bewegwijzerde paden en brochures van Toerisme Vlaams-Brabant.

De routes van 1969, uitgestippeld door het museum Julien Van Nerum vzw, vormden nadien de basis voor de wandelpaden met de zeshoekige bordjes die nu nog in zwang zijn. Maar die kwamen er pas later. In 1979 met name, luidt de Vlaamse Toeristenbond (VTB), bij monde van Miel Mattheus, de alarmklok omdat Tienen en Hoegaarden nog steeds ontbreken in de folders van de Toeristische Federatie van Brabant. Het Geteland werd toen niet opgenomen in de dagtrips voor groepen. Zoutleeuw werd in een adem met Sint-Truiden vernoemd. Hoegaards bier en Tiense suiker werden niet gepromoot. 

Wat boden de Hoegaardiers aan aan wandelaars? Benamingen van de wandelwegen waren "Te voet naar het Nermdal", "Langs de Molenwegh", "Naar Mariëndal", natuurwandeling "De Kluis"... Vertrekpunt was het nu verdwenen heemmuseum in het Nieuwhuys. Er werd ook een autotocht rond Alpaidis voorgesteld via Rommersom, Overlaar, Oorbeek, Hauthem, via de Kauterhof naar het centrum, naar Nerm en Aalst, Zittert-Lummen en Altenaken. Onderweg wees de tekst op Romeinse potscherven en een Frankische begraafplaats. Sint-Catharina droeg nog "een groot zwaard" en Rommersom pakte uit met "de Luizenkapel met drie altaren". 

Er staat in de brochure van 1969 ook een autotocht (sic) "Door De Cuype", zijnde de Tommestraat, Pastorijstraat, Houtmarkt, Gemeenteplein, Gasthuisstraat, Stoopkensstraat (likeurstokerij, Vroente (brouwerij Celis), Ourystraat, Tiensestraat (de Broederschool), Kalverstraat, Doelstraat.  De Kalverstraat werd toen als "Calvariestraat" voorgesteld. U ziet dat de rijrichting niet meer strookt met de huidige manier van rijden. Er werd nog gestopt bij de brouwerij Loriers (zie de beschadiging door een schrapnel in 1940) en de suikerfabriek Grand Pont werkt nog in Altenaken.

Een aantal aandachtspunten zijn sindsdien gewijzigd. De E40 lag er nog niet en dus passeerde de wandelaar op weg naar de Bley "zandgroeves waar Romeinse graven werden blootgelegd". Aan de Hollestraat ligt versteend hout voor het rapen: "Enig in ons land." In Elst leidt de route langs nu afgesloten paden, dwars over de spoorweg en naast de Gete tot in de Rue d' En Bas. Het zijn rustige wandelingen die grote beloftes inhouden: "Met enig geluk zien we een paar kloosterzusters hier genieten, zoals vroeger de Bogaarden wandelden door deze velden, eens in hun bezit." 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio