Vijftig jaar geleden: de bundeling van de rechtse verenigingen

Vijftig jaar geleden: de bundeling van de rechtse verenigingen

Vergadering in het café van het parochiecentrum (toen op de eerste verdieping naast de toneelzaal). De stoelen zijn van Hirsch Pils. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - KKV stond, in de spelling van toen, voor Koördinatiekomitee der Kristelijke Verenigingen. De koepel werd opgericht eind april 1969, nog voor de inrichting van het parochiecentrum in Hoegaarden.

De christelijke zuil zat "in de oppositie" in de gemeente. Pas in oktober 1969 zal de liberale meerderheid worden gebroken. In de periode daarvoor ijverden de voormannen voor meer slagkracht en samenwerking. In mei werd overgegaan tot de oprichting van het Koördinatiekomitee met negentien deelnemende organisaties: de vrije jongensschool en de meisjesschool, de vrije oudleerlingenbond, Saturnusclub, Vrije Muziekliefhebbers, Boerengilde, Boerinnengilde, Davidsfonds, CMBV (middenstandsvrouwen), KWB (werkliedenbond), KAV (nu Femma), vakbond ACV, jeugdgroep Krater 16, chirojeugd, toneel Thalia, Jonge Vrouwenwerking, Ziekenzorg (nu Samana), ACW en CVP.

Het Nieuwsblad (30 april en 3 juli 1969) stipt aan dat "de geestelijkheid" zijn medewerking verleent. Onderpastoor Gerard Exelmans zat mee in het bestuur. De organisaties werden opgedeeld in cultuur, sociale bewegingen, vrouwen, mannen en jongeren. Men wil data op mekaar afstemmen. De kalender wordt in samenspraak met het KKV opgesteld, zo luidt het. "Hoogtepunten dienen te variëren in tijd en aard. Verder werd bepaald elkanders actviteiten door een aanwezigheidspolitiek te doen slagen."

Er wordt per vereniging tweehonderd frank gevraagd om een infoblad uit te kunnen geven. Als eerste gemeenschappelijk doel wordt de bouw van een "tehuis" voor Krater 16 vooropgesteld. Andere organisaties worden uitgenodigd om toe treden. Sommige politici spraken indertijd over "de rechtse verenigingen". In het bestuur van KKV zaten, naast de onderpastoor, Roger Van Moer (voorzitter), Maurice Jadoul, Mia Grooten. Meer dan één onder hen, stapte nadien over naar een liberale vereniging en de PVV-lijst.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio