Vergunning voor Walestraat is van de baan

Vergunning voor Walestraat is van de baan

Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - De vergunning voor de Walestraat is, in de huidige vorm, geweigerd. Dat heet een "stilzwijgende weigering" omdat het dossier niet binnen de termijnen is behandeld door het schepencollege.

Michael Gurickx had een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden tussen Walestraat en Kleine Nermstrtaat. Kort omschreven ging het over een verkaveling, met aanleg van wegenis en een bufferbekken (voor de bouw van 23 grondgebonden woningen, plus een flatgebouw in één of twee blokken). Het schepencollege heeft binnen de voorgeschreven termijn geen beslissing getroffen en daardoor is de aanvraag stilzwijgend geweigerd. De gemeenteraad had voordien (bij afwezigheid van de CD&V-gemeenteraadsleden) het wegendossier al verworpen. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio