Vijftig jaar geleden: Kalverstraat wordt geen Martelarenlaan

Vijftig jaar geleden: Kalverstraat wordt geen Martelarenlaan

Foto: google street view

Hoegaarden - In het verkiezingsjaar 1969 ontbrandde de strijd voor de "Kalverstraat". Het toenmalige schepencollege verkoos de naamsverandering in Martelarenlaan.

In juli 1969 drong de Oudstrijdersbond aan op de invoering van de naam Martelarenlaan in plaats van Kalverstraat. De meerderheid (PVV) stemde daarmee in: bij de eerstkomende 11 november zou de nieuwe straatnaam feestelijk worden ingewijd. De oppositie (CVP) had niets tegen die naam maar wilde niet dat de "Kalverstraat" daarvoor zou sneuvelen. De oorlogsslachtoffers hadden geen uitstaans met die buurt en straatnaamwijzigingen creëren ongemak voor de bewoners. De "Calverstraete" werd reeds in 1582 zo vermeld. Er ontstond een tendens naar restauratie van historische namen. 

De gemeenteraad keurde de naamsverandering goed met vijf stemmen (PVV), bij vier onthoudingen (CVP). De suggestie om de beslissing uit te stellen en de nieuwe naam toe te kennen aan de nieuwe zijstraat van de Kalverstraat (nu Wijngaardstraat) werd verworpen. Ook de huidige Beukenlaan moest in die periode nog een naam krijgen. Die wijk lag dicht bij de plaats aan de Gete waar in 1914 verschillende militairen en burgers omkwamen. Het verzet tegen de opheffing van "Kalverstraat" liep door tot in het najaar en toen kwam er een nieuwe meerderheid (CVP-BSP) uit de verkiezingen. Het plan werd opgedoekt. De Oudstrijdersbond schreef verongelijkte brieven en zou nadien splitten in een bond voor, en een bond tegen, het nieuwe gemeentebestuur.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio