Brochure Natuurpunt: "Natuurherstel helpt bij waterbeheersing"

Brochure Natuurpunt: "Natuurherstel helpt bij waterbeheersing"

Foto: natuurpunt

Hoegaarden - Natuurpunt brengt een themapublicatie uit over de campagne "Robuuste valleien voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit". Daarin een hoofdstuk over Gete- en Menevallei.

Natuurpunt (Oost-Brabant) geeft in een publicatie van zestig bladzijden een samenvatting van deze campagne. Valleien binnen haar werkingsgebied komen elk apart aan bod vanuit het perspectief klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit: Demervallei, Winge en Motte, Begijnenbeekvallei, de Drie Beken en de Demer in Diest, Getevallei, de Hoegaardse valleien,  Velpevallei, Molenbeekvallei ten oosten van Leuven, de valleien van Voer, IJse en Laan, de Groene Vallei, de Dijle en Leibeek ten noorden van Leuven.

 De vallei van de Schoorbroekbeek, natuurreservaat Rosdel en de valleien van Menebeek en Jordaan (Meldert/Hoksem) bieden kalkrijke graslanden, broekbossen en resten van oude boskernen. Langs de Grote Gete in Rommersom liggen de Getebeemden. Natuurpunt heeft ongescheurde graslanden met ongeschonden bulten en slenken definitief kunnen beschermen. In Meldertbos, erkend als natuurreservaat en ook als cultureel erfgoed, herstelt Natuurpunt het uitzicht van Engels landschapspark, o.a. met steun van een Europees Life Project. Bijzonder aan de Hoegaardse valleien is het dagzomen van Gobertangesteen op de valleiflanken

Enkele maatregelen versterken het bergend vermogen van de valleien. Een dam op de Schoorbroekbeek in Rosdel leidt het water door het Schoor. Dat vertraagt de waterafvoer en zuivert ook het water. De Nermbeek was vroeger door ‘verbeteringswerken’ herleid tot een drainagegracht die het water razendsnel afvoerde richting Hoegaarden. Een natuurherstelproject verwijderde de bekisting en herstelde het natuurlijk beektraject. Hoegaarden en Nerm zijn nu beter beschermd tegen wateroverlast. In Mene-Jordaan herstelde Natuurpunt de natuurlijke waterhuishouding door de kunstmatige drainage op te heffen. De veel te diepe beekruiming in de Getebeemden werd ongedaan gemaakt. Het waterpeil steeg terug en de beemden herkregen hun nat karakter. 

De publicatie is te verkrijgen door overschrijving van acht euro op rekening IBAN BE 82 0010 7622 1868 – BIC GEBABEBB van NPOB, Leuvensestraat 6, 3010 Kessel-Lo, 016-25 25 19.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio