Veertig jaar geleden: de bibliotheek verhuist

Veertig jaar geleden: de bibliotheek verhuist

Tijdens de verhuizing naar het schoolhuis. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - In de zomer van 1979 werd de bibliotheek overgebracht naar het vroegere woonhuis van de gemeenteschool aan de Doelstraat. Tot dan gebeurde de uitlening vanuit één kamer in het gemeentehuis.

Gemeentepersoneel legde de laatste hand aan de eerste bibliotheek met open-reksysteem, op het gelijkvlioers van het vroegere schoolhuis (links van de hoofdingang). Tot dan werden boeken uitgeleend in het gemeentehuis, via een loket. De werking viel stil met de pensionering van bibliothecaris Fernand Dumont. Sedert de fusies van gemeenten in 1977 was er ook geen plaats meer vrij voor lectuurvoorziening vanuit het gemeentehuis.

In 1979 startte de huidige bibliothecaris Frieda Raymaekers de reorganisatie op, eerst nog vanuit een bijzonder tijdelijk kader (btk). Met de open rekken, de jeugdboeken, de leeszaal... in een ruimer gebouw kreeg de bib uitzicht op overheidstoelagen. Dat lukte in 1987. De bibliotheek telde in 1970 4.500 boeken, hoofdzakelijk romans, vaak nog in verouderde spelling. Tweeduizend ervan werden mee verhuisd. 

Een raadpleging kon enkel vier uur per week. Dat verhoogde nu naar vrijdagavond en woensdagnamiddag. De gemeentelijke uitgave per inwoner/per jaar steeg van 1,5 naar zeven frank. Opbouwwerk Interleuven had, na een vergelijking van alle gemeenten, Hoegaarden een onvoldoende gegeven voor boekenbezit, aantal ontleners en aantal uitleningen. Sedert 1997 is de bibliotheek ondergebracht in het gebouw aan de Tiensestraat.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio