Ten strijde tegen de duizendknoop aan gewestwegen

Ten strijde tegen de duizendknoop aan gewestwegen

Duizendknoop nabij de E40. Foto: Raymond Billen

Tienen - De beheerder van gewestwegen strijdt zowat overal tegen de verspreiding van de Japanse duizendknoop. Ook op dertien zones in Tienen.

Op grondgebied Tienen komen conentraties van die ongewenste plant voor op verschillende plaatsen langs de N29 (Diest-Tienen-Namen) , N64 (Hannuitsesteenweg), N221 (Overlaar), R27 (zuidelijke ring). In een aantal gevallen zijn de zones afgebakend mer rood-wit lint om aan te geven dat er niet mag worden gemaaid. Dat voorkomt dat door de verspreiding van snippers de plan ook elders wortel schiet. Sproeistoffen  worden zo veel mogelijk vermeden. Een andere afdoende remedie is er nog niet.

Minister Ben Weyts (NV-A) zei daarover: "In het verleden – toen de problematiek nog niet zo gekend was – is de verspreiding voornamelijk gebeurd via de maaiwerken. Door op deze locaties niet te maaien, wordt deze ‘actieve’ verspreiding tegengegaan. Daarnaast blijft de plant, zij het trager, terrein winnen door ondergronds te groeien. De invasieve eigenschappen van de Japanse duizendknoop zijn overigens nog onvoldoende gekend bij particulieren en gemeenten, waardoor de verspreiding vanuit de omgeving naar de wegbermen niet wordt gestopt. Er komen ook nog nieuwe haarden bij door wegenwerken en het gebruik van verontreinigde gronden."

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio