Aquafin legt gescheiden riolering in Hauthem

Hoegaarden - Tot de zomer van 2021 zijn in Hauthem en op de Kauterhof riolerings- en wegenwerken aan de gang. "De Blok" in Hauthem, en de daar op aansluitende veldwegen, zijn momenteel afgesloten.

In oktober startte de aannemer met de eigenlijke rioleringswerken in een van de  zijstraten in Hauthem (in het gekasseide deel van het dorp), tussen de huisnummers 74 en 79. Tegelijkertijd wordt onderaan de helling het pompstation aangelegd. Daarna volgen de rioleringswerken in de straatdelen tussen de huisnummers 70 en 71, en tussen nummer 68 en de cabine. Verkeer kan overdag niet de Blok rond en de betonnen veldstraten ernaartoe zijn ook afgesloten. 

De Watergroep heeft in het eerste stuk van Hauthem ondertussen een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd. Aan de elektriciteitsleidingen zijn aanpassingen uitgevoerd. Momenteel worden op risicoplaatsen groutwanden aangebracht, tot zes meter diep. Dat dient om gebouwen te stutten die dicht bij de straks te graven sleuf staan. De kasseiweg wordt vervangen door asfalt, met trottoirs. Er onder komen aparte afvoerbuizen voor afvalwater en voor regenwater.

Het afvalwater van een aantal huizen wordt opgepompt richting cabine, vanwaar het vanzelf afvloeit naar Kauterhof richting zuiveringsstation in Overlaar. Aan de kapel is nog een tweede pompstation gepland. Die regeling komt in de plaats van de eerdere optie om richting Hoksem twee natuurlijke zuiveringsstations (rietvelden) aan te leggen. Momenteel vloeit het water van Hauthem gemengd af naar de Nermbeek in Hoegaarden en naar de Hoksembeek (als het niet eerder in de bodem infiltreert). 

De volgende fasen van de werkzaamheden zijn:
-Hauthem 104 tot aan 55 en Hauthem 93-95, plus een zijstraat bovenaan Kauterhof, met bufferbekken op de hoek Egypte/ Kauterhof, (3 februari - 25 augustus 2020).

-Hauthem 55 tot aan kruispunt met Kauterhof (1 september - 18 december 2020).

-Kauterhof over de volle lengte (4 januari - 2 juni 2021). 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio