Oud-schepen Rik Grootjans overleden

Rik Grootjans bij de Orde van de Moutsstock. Foto: Raymond Billen

Tienen / Hoegaarden - Rik Grootjans (BSP) is eind november overleden op 85 jarige leeftijd. De begrafenis vond plaats in familiekring. De familie heeft dit nu meegedeeld.

Rik (Henri) Grootjans, echtgenoot van Jeannine Van Muylder, werd eerste schepen in Hoegaarden na de verkiezingen van 1970. Bij die verkiezingen verloor de liberale partij haar meerderheid aan een coalitie van de christelijke CVP en de socialistische BSP. De komst van Grootjans, die woonde in Nieuw Overlaar, betekende toen de vernieuwing en de heropstanding van de plaatselijke BSP. Zes jaar later, door de fusies van gemeenten, werd Nieuw Overlaar bij Tienen gevoegd. Grootjans werd daar vanaf 1976 gemeenteraadslid. Sinds die tijd bestuurt de CVP (CD&V) in Hoegaarden alleen.

Op 7 januari 1970 werd de nieuwe gemeenteraad geïstalleerd: voor de CVP burgemeester Roger Kerrijn, tweede schepen Pros Fourie, raadsleden Cyriel Vandermolen, Albert Rimanque, Frans Huon; voor de BSP eerste schepen Rik Grootjans en raadslid Jef Ausloos; voor de PVV André Hettich, Georges Gasia, Willy Boffé, Willy Marchal, Vital Vranckx, Noël Taverniers. De BSP bekleedde vanaf dan ook het voorzitterschap van de Commissie van Openbare Onderstand (nu OCMW), met Theofiel Laloup. Die was lijsttrekker geweest in de periode voor Grootjans.

Grootjans werd bevoegd voor onderwijs, cultuur, openbare werken, sport en vermakelijkheden. Hij was toen 36 jaar, onderwijzer en reserveofficier. Hij was voorzitter van de Centrale voor Arbeidersopvoeding, de Algemene Centrale voor Openbare Diensten, lid van het jeugdbeschermingscomité. Op het vlak van openbare werken werden Nerm, Hoksem, Bley, voetbalveld, enz. aangepakt. De foto's hierbij dateren uit zijn schepenschap.

Rik Grootjans is geboren op 28/02/1934 in Tienen, aldaar overleden op 28/11/2019. De rouwplechtigheid heeft volgens de wens van de overledene plaats gehad in intieme familiekring.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio