Onderzoek naar stabiliteit kerktoren Glabbeek

Onderzoek naar stabiliteit kerktoren Glabbeek

Foto: if

Glabbeek - Het gemeentebestuur laat de staat van de kerktoren van Glabbeek onderzoeken. Er zijn regelmatig brokstukken van de toren gevallen.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Dit kan gevaarlijk worden voor de omwonenden, passanten en geparkeerde voertuigen op de parking rond de kerk. Dus gheeft het schepencollege beslist om een deskundige aan te stellen om de stabiliteit van de kerktoren te controleren. Als uit dit onderzoek zou blijken dat er een reëel gevaar is voor de omgeving dan zal de gemeente onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen nemen."

De Sint-Niklaaskerk lwerd gebouwd in 1896 en wordt vandaag nog amper gebruikt voor de eredienst. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen recent in een overleg met de centrale kerkraad gevraagd om grondig na te denken over de toekomst van deze kerk. De kerkfabriek denkt na over een herbestemming. Doordat deze kerk geen erfgoedwaarde heeft kan de gemeente geen subsidies van de Vlaamse overheid bekomen voor renovatiewerken.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio