Ook dossiers voor Bunsbeek goedgekeurd

Nieuw fietspad verbindt Wever en Attenrode

Nieuw fietspad verbindt Wever en Attenrode

Jonas Vangroenendael. Foto: if

Glabbeek - Er komt een fietspad aan de Torenstraat, samen met de rioleringswerken. De paden vanuit Bunsbeek richting Hoeleden zijn al in een volgende fase.

De beslissing zorgt dat Torenstraat tussen deelgemeente Wever en Attenrode veel veiliger zal worden. Eerder is al de veilige doorsteek voor fietsers tussen het kruispunt met de Dries/Grotestraat en de bibliotheek in Kapellen aangekondigd.

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael (Dorpspartij) uit Attenrode: “We realiseren veiliger doorsteken tussen onze deelgemeenten en sluiten fietspaden aan op die van de buurgemeenten. Nu startten we ook het dossier op om in de Torenstraat, als alternatieve fietsroute, eveneens fietspaden te realiseren. De fietspaden in de Torenstraat, tussen deelgemeente Wever en deelgemeente Attenrode, komen er samen met de rioleringswerken. De bewoners van de Torenstraat zijn al jaren vragende partij zijn voor een voet -of fietspad. Dat moet klaar zijn tegen het einde van deze legislatuur in 2024.”

Het college van burgemeester en schepenen keurde deze week ook het uitvoeringsdossier voor nieuwe fietspaden in de Pepinusforstraat (fase 2), Boeslinter en de Hoeledensesteenweg goed. Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Samen met de aanleg van nieuwe fietspaden zal Aquafin ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf de Pepinusfortstraat 20 tot Pepinusfortstraat 28, tegenover Pepinusfortstraat 28 gaat men het veld in en wordt het traject verdergezet richting Hoeledensesteenweg. In de Hoeledensesteenweg wordt er een gescheiden stelsel aangelegd van Hoeledensesteenweg 1 tot 11A  en in Boeslinter wordt een gescheiden stelsel aangelegd vanaf de Pepinusfortstraat tot einde Boeslinter. Voorbij Hoeledensesteenweg 11 A zullen de grachten verbreed worden om te kunnen voorzien in de nodige buffering tot net voorbij de Fluxysleiding. De Hoeledensesteenweg (tot de gemeentegrens met Hoeleden) en Boeslinter werden reeds opgenomen in het goedgekeurde (boven)lokaal fietsroutenetwerk en de Pepinusfortstraat is voorzien als alternatieve fietsroute.”

De Dorpspartij meldt dat veertien straten nieuwe voet- en fietspaden krijgen de komende vijf jaar. Nieuwe fietspaden: 2020-2023: Butschovestraat, Hoeledenstraat, Pepinusfortstraat, Boeslinter, Hoeledensesteenweg en Craenenbroekstraat; 2023-2025: Stationsstraat, Zuurbemde, Rode, Oplintersesteenweg en Torenstraat (tussen Wever en Attenrode). En nieuwe trottoirs: 2020-2023: Schoolstraat (fase 2), Baekveldstraat en Dorpsstraat (fase 2).

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio