Vijftig jaar geleden: Oorbeek haast zich met opbreken kassei

Vijftig jaar geleden: Oorbeek haast zich met opbreken kassei

Waverse- of Oorbeeksesteenweg aan de Driebek tot na 1970. Foto: Raymond Billen

Tienen - Net voor de fusie bij Tienen liet de gemeenteraad van Oorbeek wegen in het dorp vernieuwen.

Uit Het Nieuwsblad van 20 februari 1970: "De gemeenteraad van Oorbeek heeft met eenparigheid van stemmen beslist het laatste restant van grootvaders wegennet op te ruimen. De weg van aan de grens met Kumtich (aan de molen), langs de kerk, en verder tot op de Waversesteenweg (aan de kapel), wordt dit jaar vernieuwd. De prijs bedraagt acht miljoen frank, met 65 procent staatstoelagen. De aanbesteding gebeurt op 1 april."

Kumtich bleek het deel op haar grondgebied al te hebben gebetonneerd, tot aan de Menebeek. Oorbeek trekt dit door. De gemeente kiest voor asfalt tussen betonstroken. In de richting Kumtich wordt grond ingenomen om fietspaden aan te leggen. Al enkele jaren eerder was er riolering in het dorp gelegd en de straatverlichting was vernieuwd. Oorbeek wilde op die manier in schoonheid de boeken toedoen. "'De vrees bestaat dat, eenmaal ingelijfd bij Tienen, er van nieuwe wegen nog weinig zal terecht komen."

Daarbij keek de kleine gemeente aan tegen een tijdrovende ervaring met de Waversesteenweg. Die was eerder gemoderniseerd op het stuk op grondgebied van Tienen na (omdat de weg daar de grens vormde met Hoegaarden). Op het gedeelte waarop de weg was verbreed en gebetonneerd (met een of twee fietspaden) hadden verschillende gemeenten moeten samenwerken. Oorbeek had vrij spel tussen de Driebek en het dorp. Vanaf de Galgenberg tot de Piepelbergstraat vormde de weg de grens tussen Oorbeek en Kumtich. Tot de Kwadestraat was het grondgebied Hoegaarden. Verder door lag hij op de grens Hoegaarden/Meldert.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio