Vergunning voor fietspaden en plein in Outgaarden

Vergunning voor fietspaden en plein in Outgaarden

Het verkeer zal voor de kapel passeren, niet meer rondom. Foto: googlestreetview

Hoegaarden - De gemeente vraagt nu de vergunning aan voor aanleg van fietspaden langs de Goetsenhovenstraat in Outgaarden en voor de herinrichting van het plein voor het oud-gemeentehuis, het kruispunt Bostsestraat-Jongensschoolstraat.

De fietspaden worden aangelegd in grijze beton. In de zone 50 worden ze aanliggend verhoogd aangelegd. In de zone 70 worden ze vrijliggend aangelegd. De zone tussen rijweg en fietspad wordt hier als groene berm ingericht. Ter hoogte van de zijstraten wordt het fietspad voorzien in rode beton. Op en paar plaatsen komt er beplanting (soms een boom) om een visuele versmalling te creëren. Tussen de Blokstraat en de woning nr. 25 van de Goetsenhovenstraat komt tussen het fietspad en de huizen een strook met zwarte betonstraatstenen.

Het kruispunt Bostsestraat-Jongensschoolstraat wordt volledig heringericht. Er komen middengeleiders, zodat verkeer vanuit Goetsenhoven wordt afgremd door een kleine asverschuiving. De Bostsestraat en Jongensschoolstraat zullen een aparte aansluiting krijgen op de Goetsenhovenstraat. De zone rond de kapel wordt groen ingericht met gras, lage beplanting, bomen en een rustruimte met picknickbank en afvalbak.

Tussen de Kerkstraat en Bostsestraat zullen fietssuggestiestroken aangelegd worden in geel straatstenen. Zoals ook op de Waversesteenweg al gebeurde, wordt een deel van de groenstroken in Outgaarden met narcissen en/of krokussen beplant. Waar nodig worden keermuren geplaatst om het verschil in niveau tussen fietspad en aanliggend terrein op te vangen. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio