Ruilverkaveling maakt Romeinse site van Meer toegankelijk

Ruilverkaveling maakt Romeinse site van Meer toegankelijk

In het rood de bedoelde site. Rechts de laatste huizen van de Begijneweg. Foto: cvba omgeving

Hoegaarden - De ruilverkaveling zal in Meldert, in het verlengde van de Begijnenweg, een Romeinse archeologische site inrichten voor bezoek van scholieren en andere groepen.

"Omgeving" cvba heeft een ontwerp ingediend voor de permanente ontsluiting van de Romeinse villa die is blootgelegd op de Meer. Daarvoor wordt de teelaarde afgegraven en een aantal toegangen aangelegd. De Romeinse villa bestond uit twee hoofdgebouwen en een bijgebouw. Het ontwerp voor de site zal de archeologische vondsten in de kijker zetten. De overgebleven constructies in de bodem moeten behouden blijven en mogen niet verder worden aangetast. 

Het tiental sleuven worden ingericht met elk een thema. De plaats van de drie gevonden gebouwen wordt gemarkeerd in ruw stampbeton. Het geheel, in de oksel van twee holle wegen, wordt een wandelpad met zitplek. De toegangszone komt in grasdallen die regenwater doorlaten. De uitgravingen gebeuren onder toezicht van een archeoloog. Op die manier kan ingegrepen worden wanneer de aannemer te diep dreigt te graven of wanneer materiaal gevonden wordt. Op de site werd archeologisch materiaal aangetroffen dertig centimeter onder het bestaande maaiveld.

Op de site wordt één notelaar aangeplant aan de hoofdtoegang tot de site. Rondom komen struiken. Portiva, de archeologische dienst, maakt een digitale enscenering van de voormalige site, met daarbij al de gevonden voorwerpen. 

Ook monument in Oorbeek. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio