Fondsenwerving voor meer natuur

Tienen - Verderwerken aan de uitbouw van de beheerde gebieden. Dat is een van de programmapunten van de regionale afdeling van Natuurpunt. Er volgt een fondsenwerving.

Uit het programma: 'In 2008 konden de beheerde natuurgebieden binnen de afdeling uitbreiden met niet minder dan 71,5 ha maar ook in 2009 werd nog met meer dan 20 ha uitgebreid tot een oppervlakte van 455 ha natuurgebied. Voor 2010 staan nu reeds grote projecten in de steigers zowel in de Velpevallei als elders.De verdere uitbouw van de verschillende gebieden staat voorop. Hiervoor zal de nodige aandacht zijn en zullen initiatieven genomen worden. We zullen oog hebben om alle kansen die zich voordoen ook in te vullen.'

'Om deze groei verder mogelijk te maken zal fors ingezet worden op de fondsenwervingscampagne GeefomNatuur. Tijdens het komend biodiversiteitsjaar willen we zelf de handen uit de mouwen steken en beroep doen op inzet en betrokkenheid met als taakstelling € 200 000 voor 100 ha extra natuur in Oost-Brabant. Deze fondsenwervingscampage loopt tot eind december 2010.'

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio