Provincie wil orde in bietentransporten

Tienen - Op 22 oktober ondertekenen de provincie Vlaams-Brabant, de politiekorpsen van het arrondissement Leuven en de Tiense Suikerraffinaderij een convenant voor een veiliger vervoer van suikerbieten van de velden naar het fabriek.

 

"Elk jaar opnieuw worden bieten vanaf oktober tot het begin van het voorjaar de klok rond en zes dagen op zeven van de velden naar de Tiense Suikerraffinaderij getransporteerd. Om de verkeers- en geluidsoverlast van dit specifiek vervoer te voorkomen en te coördineren, hebben de bevoegde partners een samenwerkingsovereenkomt, het Convenant voor een Veilig Bietenvervoer, opgesteld", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

 

"Dit convenant geeft een antwoord op twee fundamentele vragen. Hoe kan de weg veiliger worden gemaakt voor alle weggebruikers zonder een vlot en noodzakelijk suikerbietenverkeer in het gedrang te brengen?En waar liggen de pijnpunten van dit transport en hoe kunnen we ze verhelpen?", zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit.

 

Op vrijdag 22 oktober wordt de convenant ondertekend door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit, Marc Collier, provinciegriffier, Pierre Schippers, korpschef van de politiezone Tienen-Hoegaarden, namens het overlegplatform korpschefs van het arrondissement Leuven, en Peter Koopmans, uitvoerend Comité Tiense Suikerraffinaderij N.V.

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio