College geeft negatief advies op windturbines Outgaarden

Hoegaarden - Het schepencollege heeft een negatief advies gegeven bij de aanvraag voor zeven windmolens in Outgaarden, aan de E40.

Het College van burgemeester en schepenen heeft zijn  positie bepaald tegenover de bouwaanvraag van 7 windturbines door Electrawinds

 

 

Het advies luidt: 'Het gemeentebestuur van Hoegaarden wil eerst en vooral duidelijk stellen een groot voorstander van groene energie te zijn en graag zijn steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Anderzijds is het zo dat het gemeentebestuur moet rekening houden met de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening en met de Vlaamse regelgeving rond windenergie.

Op vlak van ruimtelijke ordening was de inplanting van de 7 turbines niet conform met de Vlaamse regelgeving.

Om die reden kon het schepencollege niet anders dan een negatief advies geven over de bouwaanvraag van de 7 turbines. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door Stedenbouw Leuven. Zij zullen rekening houden met het advies van allerlei instanties, waaronder dat van de gemeente Hoegaarden. Het advies van het college van burgemeester en schepenen is evenwel niet bindend voor Stedenbouw Leuven.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio