Reactie op Milieuadviesraad

Ambtenaren laten gratis fietsen aan de kant

Tienen - Schepen van Leefmilieu Marc Soens (SP.A) reageert op hert memorandum van de Stedelijke Milieuadviesraad. Te ver gegrepen, zo luidt het. De gratis fietsen die er nu al zijn, staan aan de kant.

 Marc Soens: 'Negen pagina’s telt het memorandum dat de MAR, de milieuadviesraad, klaarstoomde om in het najaar met het stadsbestuur over te debatteren. Een eerste en daarom vanzelfsprekend oppervlakkige lezing ervan, leert mij dat (helaas!) de helft van wat er in het memorandum staat nooit zal gerealiseerd kunnen worden.'

 'Wat baat het om tunnels onder kruispunten te vragen op een moment en in een tijd dat er duidelijk andere maatregelen moeten genomen worden om voetgangers en fietsers overal te beschermen en voorrang te verlenen? Met de prijs van één tunnel kun je elders meer doen voor meer inwoners.'

 'Wat baat het te pleiten voor zogenaamde witte fietsen die eigendom zijn van de hele gemeenschap en die door iedereen mogen gebruikt worden? We hebben als stad in een proefproject ooit een reeks fietsen aangekocht en ze gratis ter beschikking gesteld van de ambtenaren… Niemand gebruikt ze. Ze staan in de kelder van het stadhuis.'

 

 Soens noemt voorstellen voor kleine en grote bussen, binnen en buiten de vesten, niet realistisch. Anderzijds zou de schepen wat voelen voor één auto per gezin want dat geeft minder overlast, meer parkeerplaatsen, minder fijn stof, minder ongevallen. Hij stelt vast dat de raad daar niet voor pleit.

 'Ik wil het memorandum van de MAR niet afwijzen. Zeker niet. Ik vraag de MAR echter wel om in haar memorandum aan te stippen wat in de praktijk te realiseren valt en wat daarbij de prioriteit geniet. De rest zou beter geschrapt worden. We kunnen niet alles tegelijk goedkeuren en uitvoeren.'

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio