Sint-Remy-Geest en Hoegaarden ruilden grond

Hoegaarden - Ooit werd Hoegaarden 'verrijkt' met een stuk van de gemeente St.-Remy-Geest. De grenswijzigingen van 1977 waren niet de eerste.

 Het tijdschrift 'Eigen Schoon en De Brabander' (ter inzage in de gemeentelijke bibliotheek) resumeert de fusies van gemeenten en de grenscorrecties uit de Franse en de Hollandse tijd. Onder het Franse Bewind ontstonden de huidige arrondissementen. Onder het nieuwe regime (1795) viel het Hoegaardse grondgebied uiteen in vier onafhankelijke gemeenten: Hoegaarden, Overlaar, Rommersom en Bost

 Gemeenten met minder dan vijfduizend inwoners werden in 1795 in een kanton tot samenwerking gedwongen. Tienen bleef alleen. Het kanton Hoegaarden omvatte ook Bost, Ezemaal, Goetsenhoven, Hakendover, Sluizen, Linsmeel, Op- en Neerheylissem, Outgaarden, Rommersom, Overlaar, Sint-Margriete-Houtem en Zittert-Lummen. Kumtich, Meldert, Willebringen, enz. hoorden bij Boutersem.

 In 1809 werd een aanvraag ingediend om Hoegaarden, Rommersom, Overlaar en Bost opnieuw te fuseren. Daar kwam op dat moment niets van in maar in 1810 werd wel het autonome Outgaarden opgeheven en bij Zittert-Lummen gevoegd. Nog onder het Franse bestuur (1811) werd Sinte-Marie-Geest bij Sint-Jans-Geest gevoegd. In dat jaar kwam Wulmersum bij Hakendover.

 Andere wijzigingen kwamen er onder het koninkrijk der Nederlanden. In 1816 werden twee aloude enclaves (74ha) van (het indertijd Luikse) Hoegaarden afgestaan aan Sint-Remy-Geest. Hoegaarden kreeg in ruil 33ha van Geest. In 1818 ruilden die twee gemeenten nog 'ns ongeveer veertig hectare. In 1820 werden Bost (380 inwoners), Overlaar (140), Rommersom (230) ingelijfd bij Hoegaarden (2.440 inwoners).

 Tot daar de bijdrage van Jaak Ockeley in 'Eigen Schoon...' maar daarmee namen de grensbewegingen geen einde. Onder Belgisch bestuur werd Bost autonoom (1822), los van Hoegaarden. Pas in 1922 werd Outgaarden zelfstandig, los van Zittert-Lummen. In 1963 komt Elst bij Hoegaarden (van Zittert-Lummen). In 1965 werd Meldert opgenomen in de fusie Honsem. In 1977 kwamen Meldert, Outgaarden, het Kumtichse deel van Hoksem en velden van Oorbeek, Bost en Goetsenhoven bij Hoegaarden. Groot- en Nieuw-Overlaar werden in 1977 afgescheiden van Hoegaarden en bij Tienen gevoegd.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio