Wie heeft foto's van steengroeve Overlaar?

Wie heeft foto's van steengroeve Overlaar?

Steengroeve in Overlaar. Foto: raymond billen

Hoegaarden - Wie heeft fotomateriaal (of kent verhalen) over de ontginning van kwartsiet in Groot-Overlaar?

 Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (een samenwerkingsverband met zetel in de voormalige pastorie in Hakendover) brengt straks een publicatie uit over de winning van nauursteen in de streek. Over het delven van Gobertangesteen is vrij veel teruggevonden, o.a. door de ervaring te velde van meester Albert Guilluy. Over de winning van kwarstiet (bouwmateriaal, kassei...) in Overlaar en Rommersom is minder beschikbaar.

Er zijn maar weinig foto's.  De bijgaande bijvoorbeeld is genomen vroeg in de jaren zeventig, net voordat de groeve in Overlaar werd dichtgegooid met puin van de aanleg van de E40. Laat dit duidelijk zijn, het gezelschap was niet aan het steenkappen. De groeve was eigendom van de gebroeders Ausloos (Achilles, Alfons, Edmond). Ze was alleszins in gebruik rond 1900.

 Infomratie is welkom bij Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, Pastorij Hakendover,  Schoolpad 43, 3300 Tienen, 016/81.91.63.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio