Hoe leefden Hoegaardiers duizend jaar geleden?

Hoe leefden Hoegaardiers duizend jaar geleden?

Op het slagveld van Overlaar (1970). Foto: raymond billen

Hoegaarden - Op 29 september wordt de veldslag van 1013 herdacht. Maar hoe kun je de leefgewoontes van toen reconstrueren?

  In 1013 moest de stedelijke ontwikkeling nog beginnen. Door de veldslag werd de bouw van een versterking (meestal slechts een aarden wal) verhinderd. Tienen, aan de kant van de winnaar, kon in 1015 beginnen met de bouw van zijn eerste muren. Van toen tot 1200 kwamen de vijf stadspoorten tot stand. In de stad werd meestal nog met hout gebouwd. Op het platteland nog meer. In Hoegaarden bestond misschien al de romaanse kerk, in plaatselijk gewonnenbouwsteen. De historici situeren de bouw ervan op het eind van de 10de eeuw of 'misschien het begin van de elfde eeuw'.

 Michiel Heirman (Duizend jaar architectuur in Vlaanderen) beschrijft de behuizing van toen: 'Enkel de kapitaalkrachtigen konden zich een stenen huis veroorloven. Van de talloze houten huizen blijven enkel wat schaarse bodemresten over.(...) De meeste huizen telden slechts een tweetal kamers met een vloer van aangestampte aarde. Eigen waterputten en latrines vormden een ongeziene luxe: meningeen deed zijn behoefte gewoonweg op straat. 's Winters bleef het binnenshuis donker, aangezien de vensters geen glas bevatten en men de luiken gesloten hield. Voor 1300 hadden niet veel huizen een schoorsteen. Het vuur werd op de vloer gestookt, met een rookgat in de zoldering.'

 Over de voorbereiding van de herdenking 1013.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio