De menhir van Tienen lag in Hoegaarden

De menhir van Tienen lag in Hoegaarden

Foto: Gravure van Ronck of Runk (1800-1834).

Hoegaarden - De Lovensteen, de 'menhir van Tienen', lag in Bost en was dus van Hoegaarden.

 Dr. Paul Kempeneers heeft een nieuw boek uit: 'Tienen in de wandeling'. Hij bundelt een ontelbaar aantal anekdotes over verdwenen en huidige stadsgezichten, plaats- en huisnamen, pleinen en domeinen... Het boek verschijnt naar aanleiding van het huwelijksjubileum van de auteur. Paul Kempeneers trouwde vijftig jaar geleden met de Hoegaardse Simone Vandervesse (Gasthuisstraat). Hij heeft een boon voor 'de lieden van Hugward', naar de verklaring van de plaatsnaam 'Hoegaarden' (Hugwardum).

 Sinds de jaren tachtig is Kempeneers, met alle technische hulpmiddelen, op zoek naar de Lovensteen. Dat is een menhir die voorkomt op een oude gravure (voor 1834) over Tienen maar waarvan nooit iets is teruggevonden. De gravure geeft een idee van de schuingezakte steen van acht à tien meter, gelegen in het zicht van de windmolen (verdwenen ca. 1840) aan de Getestraat en aan de weg die uitgeeft op de Bosterpoort. Die weg is intussen verlegd. De Hannuitsesteenweg bestond nog niet. Omdat grondboringen elders niets opleverden gaat Kempeneers er vanuit dat de menhir is uitgegraven om die steenweg aan te leggen.

 'Lovensteen' blijkt nu een begrip te zijn dat slaat op een ruime zone, namelijk het veld tussen de Oude Weg naar Meer en de huidige Hannuitsesteenweg in Bost. Lovensteen en Lovensteenpad lagen op het grondgebied van Bost en dat was indertijd (tot 1882) een deel van de gemeente Hoegaarden. De steen op de gravure van weleer zou dus in Hoegaarden liggen en dus verder onvermeld zijn in strikt Tiense documenten. We kunnen dus besluiten dat de Lovensteen de Hoegaardse bruidschat is voor het echtpaar Kempeneers.

Tienen in de Wandeling (136bladzijden, 69 illustraties) kost slechts 8 euro. Het boek is vanaf maandag 2 december 2013 verkrijgbaar:

• Bij de webbeheerder dr. E.Y. Kempeneers via www.kempeneers.org. Rekeningnummer IBAN BE52 3350 5713 9009.
• Rechtstreeks bij de auteur P. Kempeneers, Leuvensestraat 45, 3300 Tienen. Tel. 016/81 37 28. Rekeningnummer IBAN BE87 4346 2394 2194.
• De Streekshop van het Suikermuseum, Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tel. 016/80 57 38.
• Bij elke erkende boekhandel binnen en buiten Tienen

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio