Spion door den kop geschoten te Oirbeke

Spion door den kop geschoten te Oirbeke

Bekende en onbekende slachtoffers van 1914 op de stedelijke begraafplaats aan de Aarschotsesteenweg. Foto: raymond billen

Tienen - Met de heruitgave van kranten uit het oorlogsjaar 1914 stuit je ook op lokale feiten en geruchten. 'Thienen: zeer strenge bevelen zijn gegeven. Niemand mag nog tot dichtbij de soldaten komen.'

 In Vooruit van 17 oogst 1914 wordt de censuur aangekondigd, onder protest van de redactie. Verder leer je dat de 'draadloze telegraaf' (wat men later radio is gaan noemen) buiten werking was gesteld. In onze streek werd de treindienst tussen Perwijs en Landen opgeheven. Verslaggevers moesten het hebben van ooggetuigen en van officiële mededelingen, die achteraf beschouwd verzonnen en leugenachtig waren.

 In elk geval wilde men de moraal hoog houden. Het Volk schreef nog dat 'de eindvictorie in zicht' was. Op 15 augustus meldt Het Handelsblad (wat later Het Nieuwsblad zou worden): 'Ontzaglijke verliezen der Duitschers bij Haelen'. Vooruit meldt: 'Een Duitsch schadron is nabij Haelen door onze troepen aldaar overvallen en uitgedelgd.' Dat waren feiten maar dat de forten van Luik tot dan stand hielden was een leugen.

 In die editie van Vooruit op maandag 17 augustus (een dag voor de gevechten in Grimde en in Sint-Margriete-Houtem) lees je in de taal van toen. Te Gremde, bij Thienen, zijn zes uhlanen gedood. Een schermutseling heeft plaats gehad bij Landen. De Duitschers, na groote verliezen ondergaan te hebben, zijn teruggeslagen geweest. Zaterdagochtend heeft men rond een uur of één, een Duitsch spion door den kop geschoten te Oirbeeke. Hij werd aangehouden. Onmiddellijk ondervraagd heeft hij bekentenis afgelegd. Al vanaf drie ure hoort men kanongebulder in de richting van Borst en Hoegaarden.'

 En  het kan niet op: Zaterdagmorgen vloog een Duitscher vlieger boven de Belgische troepen, nabij Thienen. Het voetvolk schoot naar hem doch trof hem niet. Eene voor werd gegraven en eene mitraillens erin geplaatst. Dit gebeurde met eene verbazende snelheid en de vlieger werd gedood.' In Linsmeel loopt het gerucht dat de bevelhebber der Duitschers zou gedood zijn, dit door zijne eigene manschappen. Redacteur Hans Boers: 'Zowat elke Duitse officier en zelfs de keizer van Oostenrijk-Hongarije wordt in deze eerste weken in de kranten begraven.'

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio