Colruyt mag bomen kappen ondanks verzet buurt

Lede - Met de uitbreidingsplannen van de Colruyt vestiging aan de Hoogstraat moeten ook een aantal oude bomen sneuvelen. Ondanks het buurtprotest keurde het college vorige dinsdag de bouwvergunning zonder bijkomende voorwaarden goed. “Maar volgende week staat het punt opnieuw op de agenda”, klonk het een dag later.

“Aan de acht bomen die zowat honderd jaar geleden werden geplant is ook een geschiedenis verbonden,” aldus bewoners Chris en Toon Van Nuffel. “Ze werden geplant ter verfraaiing van een ijskelder die toen eigendom was van een brouwerij.” Bedoeld is de voormalige brouwerij Jooris, die de toen nog niet bebouwde percelen gebruikte als groentetuin en de groenten opsloeg in een speciaal aangelegde ijskelder. “Een van de weinige die nog bestaan in de gemeente,” klinkt het. “Intussen zijn de tamme en wilde kastanjelaar, samen met de zes acacia’s uitgegroeid tot een unieke symbiose. En een noodzakelijk biotoop voor de vogels en kleine zoogdieren die de laatste jaren te lijden hadden onder het verdwijnen van natuur in de Hoogstraat,” stellen de buurtbewoners, hierbij verwijzend naar de bomen die moesten wijken voor een appartementsgebouw en naar de aangekondigde komst van een winkelcentrum waarbij ‘de groene long van de Hoogstraat’ moet sneuvelen.

Tegen de uitbreiding die het bedrijf plant op zich hebben de ondertekenaars geen bezwaar. “Maar dit moet niet noodzakelijk betekenen dat waardevolle natuurelementen zomaar moeten verdwijnen.” Inmiddels werd de bouwaanvraag door het college goedgekeurd. “Zonder verdere voorwaarden,” klinkt het. Dat betekent dat Colruyt de bomen mag kappen. De buren reageren ontgoocheld. “We hopen alsnog dat Colruyt even de tijd neemt om deze bomen te komen bekijken en naar een oplossing te zoeken,” klinkt het. “We denken dat het bewaren van dit biotoop voor Colruyt een opportuniteit is om haar imago van duurzaamheid te onderstrepen.” Zoals bekend zal de nieuwe vestiging een oppervlakte beslaan van 2.700 vierkante meter in plaats van de huidige 1.916 vierkante meter. Twee aanpalende woningen werden hiervoor aangekocht. “Het verkrijgen van dit natuurlijk patrimonium duurt meer dan honderd jaar. En wordt er door de politiek en het bedrijfsleven niet voortdurend op gehamerd dat de natuur een unieke bijdrage levert aan het welzijn van de inwoners?” 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio