Gemeente- en stadsmonitor vandaag on line ter beschikking

Nieuwe monitorcijfers Vlaamse Overheid tonen tevreden Ledenaars

Lede - Globaal zijn Ledenaars tevreden over hun gemeente maar bij de knelpunten blijven fiets- en voetpaden een werkpunt. Ook de informatie van overheid over veranderingen in de gemeente kan veel beter. Contacten met buren lopen dan weer prima en ook het veiligheidsgevoel is zeer groot.

Met scores van 80% en meer tonen de inwoners zich tevreden over hun buurt en hun gemeente, vinden dat er voldoende groen is, zijn tevreden over sport- cultuur en vrije tijd en hebben dan ook geen verhuisplannen. Ietwat anders ligt de beoordeling van de Ledenaars over fietsen en fietspaden. Slechts 37% vindt dat men in de gemeente veilig kan fietsen, een percentage dat gevoelig lager ligt dan dit van het Vlaams Gewest (52%). Voldoende fietspaden zijn er ook maar voor 21% van de inwoners (Vlaanderen: 42%) en slechts 28% vinden deze in goede staat. De helft van de bewoners neemt overigens nooit de fiets voor verplaatsingen op korte afstanden. Het aantal ongevallen in de gemeente is sedert 2005 wel met 40% gedaald, een sterkere daling dan deze van het Vlaams gewest. Dat de jeugd meer plekken voor vrije tijd mag hebben, blijkt ook uit de monitor. Senioren daarentegen komen voldoende aan hun trekken. Over shopping- en winkelvoorzieningen zijn de bewoners tevreden (66%). Het aanbod van restaurants en eetcafés kan dan weer wat beter: 57% is hierover tevreden, tegenover 73% gemiddeld in Vlaanderen. Met een tevredenheid van slechts 31% over de uitgangsmogelijkheden in de gemeente, ligt Lede 20% lager dan het Vlaams Gewest. Uitschieter dan weer is het aandeel van de bewoners (84%) dat zich goed geïnformeerd  voelt over de activiteiten in en door de gemeente. Meer dan de helft (56%) voelt zich goed geïnformeerd over de beslissingen van de lokale overheid, terwijl 83% tevreden is over de loketvoorzieningen en 73% over de dienstverlening zelf. Minder dan de helft van de Ledenaars vindt echter dat de overheid voldoende inspanningen doet om hen bij veranderingen in hun gemeente te betrekken. Net als alle Vlamingen hebben Ledenaars weinig vertrouwen in de federale en Vlaamse overheid (21%)terwijl het cijfer voor de lokale overheid beduidend hoger ligt (34%) al is dit ook niet bijster hoog. Veel vertrouwen in de politie is er dan weer bij 47%. Armoedecijfers volgen dan weer die van het Vlaams Gewest: 22 per 1.000 inwoners, dit terwijl de kansarmoede-index sedert 2003 lichtjes steeg, maar ver beneden die van Vlaanderen ligt. De onderwijs-kansarmoede-indicator daalt daarentegen , terwijl deze in Vlaanderen stijgt. Toch nog 8% van de huishoudens kampte in 2017 met betalingsmoeilijkheden.

Inzake veiligheid volgt de gemeente de tendens van Vlaanderen: het aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per duizend inwoners daalde van 2010 tot 2016 van 16,3 tot 11,8 %. Het aantal geregistreerde misdrijven tegen lichamelijke integriteit daalde per 1.000 inwoners van 2010 tot 2016 van 6,8 tot 4,1. (Vl: 5,8). Gelijkaardige daling is vast te stellen van de misdrijven tegen eigendom: van 7,8 naar 5,1.

De grote meerderheid van de inwoners voelt zich veilig: 86%. Over contacten met buurtbewoners is men meer dan tevreden en bijna 70% draagt zorg voor mekaar. Meer dan 60% vindt ook dat culturen goed samenleven in de gemeente (Vl: 54%). Inzake milieuhinder, lawaai, zwerfvuil volgt de Ledenaar de algemene tendens in Vlaanderen: nog werk aan de winkel. Tenslotte vinden 93% van de bewoners dat er voldoende aanbod is inzake onderwijs. Ook inzake plaatsen en tevredenheid over kinderopvang scoort Lede boven het gemiddelde. Voor verdere info en cijfers: www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio