Brandweer vraagt meer dan ooit aandacht voor nieuwe kazerne

Brandweer vraagt meer dan ooit aandacht voor nieuwe kazerne

Kapitein Bart Van Hauwermeiren aan het woord tijdens de academische zitting Foto: rudi de koker

Lede - Dat de brandweerkazerne van Lede versleten is, te klein en niet meer berekend op de taken die een modern korps moet verrichten, werd nogmaals beklemtoond door kapitein Bart Van Hauwermeiren tijdens de academische zitting in het gemeentehuis, naar aanleiding van de Barbara-dag.

Met een bloemenhulde aan de kazerne, ter nagedachtenis aan de overleden leden, gevolgd door een misviering en een academische zitting in het gemeentehuis, zette het brandweerkorps Lede zondag de nodige luister bij aan hun patrones Barbara. Korpsoverste Bart Van Hauwermeiren sprak lovende woorden voor zijn manschappen die in 2018 niet minder dan 1200 interventies tot een goed einde brachten. Oog ook voor de noden die er zijn om aan een adequate hulpverlening te kunnen doen. Dat beklemtoonde kapitein Bart Van Hauwermeiren in zijn toespraak. “Over heel Vlaanderen bekeken zijn we zowat bij de slechtst gehuisveste korpsen. Alles is versleten, de kazerne is te klein en niet meer berekend op de taken die van ons verwacht worden.” Het woord “lamentabel” viel. Dat de kapitein in de richting keek van de politiek was zonneklaar. “Heb de moed om beslissingen te nemen, luister naar de adviezen die gegeven worden en zoek met een open mind naar oplossingen. Liefst vandaag.” Dat de locatie van de nieuwe brandweerkazerne nog steeds voorwerp uitmaakt van politiek en ander getouwtrek is inmiddels bekend. Ook nog tijdens de zitting werden enkele leden van het korps door de “burgemeester” van de Vriendenkring Ides De Smet met een specialleken bedacht. En ook kapitein Van Hauwermeiren dankte zijn manschappen voor hun inzet en professionaliteit.

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio