Jeugdraad organiseerde 'Debattle' in jeugdhuis

Geen vuurwerk op enige Ternatse verkiezingsdebat

Ternat - Een vijftigtal Ternattenaren, van wie een groot deel jongeren, woonde zaterdagavond in het jeugdhuis van Ternat het verkiezingsdebat ‘Debattle’ bij, een formule ontwikkeld door Karuur, de vereniging die de jeugdraden in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. Het is tevens het enige lokale verkiezingsdebat in Ternat.

Het debat werd keurig geleid door Jan De Meulemeester, journalist bij Ter Zake en zelf een uitgeweken Ternatttenaar. Aan zijn tafel zaten vier politici van evenveel lijsten: schepen Luc Wachtelaer voor de LVB, oppositieraadslid Gunter Desmet voor CD&V en Volks, lokaal N-VA-jongerenvoorzitter Dimitri Vandenhende voor N-VA Volt en Steve Geeroms voor SP.A Groen +.
Inhoudelijk domineerden vooral Wachtelaer en Desmet het debat, maar nieuwe meningen of standpunten vielen er niet echt te rapen. Vandenhende en Geeroms gingen weinig concreet in op lokale dossiers en leken vooral hun respectieve partijdogma's te hebben ingestudeerd.

Het vrijetijdsaanbod in Ternat slorpte veel aandacht op. Dat aanbod mag in de regio uiteraard gezien geworden, maar over de (zware) financiële kant zweeg iedereen zedig. Niemand durft blijkbaar politiek te raken aan deze heilige koe. De jeugd erkent gelukkig wel dat ze in Ternat ‘met hun gat in de boter zijn gevallen’. Voorts waren er de ‘georganiseerde meningsverschillen’ – dixit de moderator – over de dure investeringen in de voetbalinfrastructuur voor KSKL Ternat. Er waren ook nogal wat praktische vragen rond fuiven. Die vragen brachten vooral aan het licht dat er blijkbaar wat metaalmoeheid zit op het nochtans geprezen systeem van de fuifcoaches.

Het thema mobiliteit focuste op de fietspaden, waar de LVB de hoge beloftes van zes jaar geleden (nog) niet kon waarmaken. ‘Twaalf straten op het fietsroutenetwerk – straten die in aanmerking komen voor 80 procent subsidies – werden nog niet aangepakt’, zei Desmet. Wachtelaer ziet meer heil in het fietsvriendelijk maken van veldwegen, aansluitend op de driehoek aan grote fietswegen die in ontwikkeling is (langs de twee spoorwegen en de Assesteenweg).

In de duiding bij de mogelijke ondertunneling van de Assesteenweg aan de spooroverweg was het de sprekers meer te doen over wie het recht heeft de geplande haalbaarheidsstudie – zie het artikel van eerder deze week – politiek te recupereren.

Het thema wonen werd vrij oppervlakkig aangeraakt, ook al is in Ternat de grondprijs op tien jaar tijd verdriedubbeld. Ternat scoort in de regio al wel vrij hoog op vlak van sociale woningen en in de gemeente staan de komende jaren nog tweehonderd sociale woningen op stapel. Desmet wil ook inzetten op het ontwarren van moeilijke dossiers, zoals het als woonzone ingekleurde binnengebied begrensd door de Assesteenweg en de Ternatstraat.

De moderator peilde tussendoor enkele keren naar de politieke betrokkenheid van het publiek. Slechts een zestal aanwezigen gaf te kennen een lidkaart van een partij te hebben. Het overgrote deel van de aanwezigen heeft al wel beslist op wie ze op 14 oktober gaat stemmen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio