Naast belastingverhoging ook forse leningen

Gemeente investeert 10 miljoen in wegen

Gemeente investeert 10 miljoen in wegen

Bord 'Omleiding' zal regelmatig te zien zijn Foto: rudi de koker

Lede - Slechts één prioritaire doelstelling heeft het gemeentebestuur in haar meerjarenplan 2014-2019 vooropgesteld : wegenwerken.

 De twaalf werken van

Twaalf grote werven staan op stapel tijdens de huidige legislatuur. En dit voor een totaalbedrag van 10 miljoen euro. Even het detaillijstje aflopen, geeft volgende investeringen : wegen- en rioleringswerken Guchtstraat (550.000 €), Collector Klinkaard-Schoot-Kriephoek (1.370.000), Broeder De Saedeleerstraat en Hollestraat (780.000), Heraanleg doortocht N9 (790.000), Heraanleg Markt en omgeving (1.950.000), Wegen- en rioleringswerken Reymeers- en Rosselstraat (605.000), Stokstraat (340.000), Kasteelstraat (80.000), en Domein Mesen (715.000), Heraanleg doortocht N442 (260.000), aanleg fietspaden Poortendries, Ronkenburg en suikerstraat (2.020.000), afkoppeling vijver Mesen Aquafinproject met wegenis- en rioleringswerken in De Kerckhovelaan, Barrevoetsehoek en Groenstraat. De herziening van het duurzaam mobiliteitsplan is daarenboven ook goed voor 50.000 euro.

Gespreid

In totaal kost de prioritaire doelstelling 9.140.000 euro. Hiervan wordt in 2014 al ongeveer de helft begroot. In 2017 wordt de laatste uitgave voorzien : het gros van de werken aan Reymeers- en Rosselstraat.

Publiek patrimonium

Voor duurzaam beheer en een verdere uitbouw van het publiek patrimonium voorziet het meerjarenplan bijkomend : sloop gebouwen en afwerking domein Markizaat (500.000 €), infrastructuur Hollands paviljoen (40.000), ommuring (400.000), harmonisch parkbeheer (10.000), restauratie kapel kerkhof Lede (5.000), uitbreiding begraafplaats Smetlede (70.000), aanleg terrein technische dienst Kleiweg (550.000), aanleg parking gemeentehuis (125.000) en schroeiing onkruid (90.750). In totaal nog eens goed voor 1.790.750 euro.

Financiering

Zoals eerder gemeld zullen niet enkel de retributies en belastingen stijgen, er wordt ook flink geleend om het budget rond te krijgen. ‘Voor 7 miljoen euro’, bevestigt schepen van Financiën Dirk Rasschaert. ‘En het klopt inderdaad dat er op het einde van de legislatuur geen spaarpot zal zijn,’ antwoordde hij op een vraag van oppositielid Ann Van Wesemael (N-VA) die eerder had gesteld dat structurele besparingsmaatregelen in het meerjarenplan ontbreken. ‘Men kiest dan maar voor de gemakkelijkheidsoplossing.’ Raadslid Norbert De Jonge sneerde nog naar Open VLD ‘of ze zich net als de nationale voorzitter, ook zouden excuseren voor de pestbelastingen.’

 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio