Pv’s voortaan enkel digitaal verwerkt

Lokale politie verkleint papierberg

Sint-Truiden - De lokale politie wil de papierberg verkleinen en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle documenten eenvoudig en snel raadpleegbaar zijn. Daarom zullen alle gegevens voortaan digitaal verwerkt worden in een elektronisch documentenbeheersysteem.

De politie beheert en archiveert sinds 1 januari 2010 alle processen-verbaal (pv’s) digitaal. In 2009 werden bijna 40.000 documenten opgemaakt die vanaf nu enkel digitaal worden verwerkt. Zo werden er 11.706 gerechtelijke pv’s opgesteld, 17.613 pv’s voor verkeersinbreuken, 1.311 pv’s na verkeersongevallen, 7.086 kantschriften, 1.024 dossiers ambtshalve politionele onderzoeken en 740 pv’s van waarschuwing.

Bij de digitalisering worden de documenten ingelezen via een scanner en opgeslagen in een databank. Daarna worden de ingescande documenten digitaal ter beschikking gesteld van de personeelsleden. De grote voordelen van het digitaal archiveren zijn dat de documenten snel kunnen worden opgezocht, dat ze permanent en voor iedereen beschikbaar zijn, dat ze eenvoudig op te zoeken zijn en dat ze veilig worden weggeschreven in het digitale archief.

De lokale politie gaat het digitaliseringsproces in de loop van dit jaar verder uitbreiden naar alle andere documenten (briefwisseling, beleidsdocumenten, rapporten, enz.)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio