Verhuis naar nieuwe stadhuis gepland begin november

Foto: Riet Frederickx

Halen - Bijna twee jaar nadat het merendeel van de Halense stadsdiensten tijdelijk hun intrek namen in het oude postgebouw aan de Diestersteenweg, is het einde van de renovatiewerken in zicht. De intrek in het vernieuwde stadhuis staat gepland voor de week van 1 november.

'Door de uitbreiding van de gemeentelijke administratie, zowel in aantal personeelsleden als in opdrachten, ontstond een ruimtegebrek in het oude stadhuis,' vertelt burgemeester Willy Neven. 'Anderzijds was het gebouw versleten en voorbijgestreefd. Er was geen isolatie en dus een hoog verbruik van de verwarmingsinstallatie. Ook de klantonvriendelijke inrichting met onder andere een open balie voor de diensten burgerzaken, was niet meer aanvaardbaar. ' Als oplossing werden enkele diensten verplaatst naar de Sportlaan (OCMW, sportdienst, cultuurdienst, ...). De rest van de stadsdiensten verhuisde tijdelijk naar het aangekochte postgebouw aan de Diestersteenweg.


'De aanpak na de verhuis zal veel moderner zijn: een onthaal bij de ingang dat de burger wegwijs maakt als hij naar een bepaalde dienst moet, aflevering van documenten en in ontvangst nemen van aanvragen, ... ,' gaat de burgemeester verder. 'We werken met een front- en backoffice. Het onthaal verwittigt het personeelslid dat aan de frontoffice verwacht wordt en verwijst de klant.'


Openbaar toilet


De grote raadszaal van vroeger is omgebouwd tot kantoren en vergaderzalen voor burgemeester, schepenen en secretaris. Er is ook een fractielokaal voor de oppositie en een nieuwe raadszaal. Het nieuwe stadhuis beschikt ook over een openbaar toilet dat permanent toegankelijk zal zijn vanop de Markt. 'Het ontwerp van het gebouw werd besproken met het Toegankelijkheidsbureau om de toegang voor andersvaliden te kunnen verzekeren,' vervolgt Neven nog.


Het postgebouw zal na de verhuis van de stadsdiensten naar het nieuwe stadhuis gedeeltelijk ingenomen worden door de wijkpolitie van Halen. Er zijn ook plannen om de seniorenwerking en de dienst welzijn er onder te brengen.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio