Officiëel akkoord bereikt

Officiëel akkoord bereikt

Christoph D'Haese wordt burgemeester van Aalst Foto: rr

Aalst - Het politieke landschap werd in Aalst op 14 oktober 2012 grondig hertekend, en zonet liep ook de officiële bevestiging van de nieuwe coalitie binnen.

De N-VA werd met 31,1% afgetekend winnaar van de verkiezingen en was dan ook aan zet om een nieuwe meerderheid te vormen. De N-VA besloot om contact te zoeken met CD&V (17,3%) en Sp.a (16,4%). Maandagnacht sloten de onderhandelaars van de betrokken partijen een raamakkoord af voor de komende 6 jaar.

Christoph D’Haese (N-VA) wordt voorgedragen als burgemeester. Gezien de politieke verhoudingen worden ook de voorzitter van het OCMW, de voorzitter van de gemeenteraad en 4 schepenen aan de N-VA toegewezen. CD&V zal in de volgende legislatuur over 3 schepenen beschikken. De Sp.a verwerft 2 schepenen en de voorzitter van het ASZ.

De bevoegdheden werden als volgt over de politieke families verdeeld:

N-VA
1. Burgemeester / Veiligheid / Drugs / PR Communicatie / Juridische Zaken / Algemene administratie en coördinatie / Informatica
2. OCMW (Sociale Zaken) + Wonen
3. Ruimtelijke Ordening / Gebiedsgerichte werking
4. Onderwijs / Burgerlijke Stand / Bevolking Niet-Belgen / Integratie / Emancipatie (= Inburgering), Internationale Samenwerking, Vlaams Karakter, Bibliotheek
5. Middenstand, Markten, Senioren, Toerisme, Erfgoed
6. Financiën

CD&V
1. Sport (incl. Eendracht, Okapi, Zwembad, Schotte, AG Sport)
2. Jeugd
3. Vrije Tijd, Cultuur, Evenementen
4. Leefmilieu, Landbouw
5. Locale economie en sociale economie, facility.
6. Kerkfabrieken
7. Kinderopvang

SP.A
1. Openbare Werken en stadsvernieuwing, mobiliteit
2. Energie / BEA,
3. Welzijn / Gezin
4. Regie der Gebouwen (Patrimonium)
5. Personeel

Van zodra de namen van de bekleders van deze mandaten bekend zijn, kan u ze hier lezen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio