Sp.a _ die net niet voldoende stemmen had om in de gemeenteraad te zetelen _ herinnert ook aan de visie van de partij over de komst van de tram naar Lochristi, opgenomen in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012. Sp.a is van oordeel dat enkel de uitbreiding van het openbaar vervoersnet van en naar Lochristi een duurzame wissel op de toekomst is en  een oplossing biedt voor de verkeersonveiligheid en het dichtslibben van de N70.
 
Verder is sp.a Lochristi van mening dat de gemeente voor bepaalde doelgroepen DBS- (derdebetaler)-overeenkomsten met de vervoersmaatschappij  De Lijn moet afsluiten, bij voorbeeld voor de schoolgaande jeugd.  Sp.a is ervan overtuigd dat die  systemen het gebruik van openbaar vervoer een duwtje in de rug geven.  
 
,De "interactie" van Lochristi met Gent is zeer groot,' aldus de sp.a , waardoor Lochristi de facto tot het grootstedelijke gebied Gent behoort. We gaan winkelen in Gent, we snuiven er cultuur, vaak lopen onze kinderen er school, en we vinden er ook  werkgelegenheid en ontspanning.  Het verduurzamen van de mobiliteit van en naar de stad is daarom een absolute topprioriteit' besluit de sp.a


 

 

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio