'En ophouden met ontkennen dat de zon schijnt: zijn partij vrijt Vlaams Belangers op in de hoop zo de treden van het stadhuis op te kunnen. En terwijl hij dat doet loopt hij te toeteren dat hij vooral niet met sp-a wil besturen.. Ah nee, dat wil hij niet. Maar Daniël, hebt gij hem iets gevraagd misschien? Hebben wij hem iets gevraagd? Heeft iemand hem iets gevraagd?' Mijnheer Bracke, ik ben wel nog niet zo oud, maar ik zit wel al tien jaar langer in de politiek, en, neem het van mij aan, ge kunt nog veel leren van de Gentenaars.' 

Waarop Freya een luid applaus kreeg. Eerder had Freya de volgelopen Vrijdagsmarkt al stemadvies gegeven: eerst voor de komende sociale verkiezingen, waarbij ze vroeg om ABVV te stemmen. Maar ze gaf de kameraden ook al stemadvies voor binnen zes maand: ,En dat stemadvies komt niet van mij, maar van God en klein Pierke (de titel van de televisiereeks waarin Daniël Termont een paar maand geleden opgevoerd werd).

Van den Bossche riep massaal op om voor Daniël Termont te gaan: ,De ploeg van Daniël heeft meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in onze stad. In stenen en in mensen. In stadsvernieuwing en in jobs. In scholen en in buurthuizen. In veiligheid en zorg. Voor ons is dat geen kwestie van in de top tien te staan van de reisgidsen. Voor ons gaat het erom bovenaan de lijst van alle Gentenaars te staan.'

En van dat moment af was er van de hese aarzelende stem van het begin van haar speech niets meer te merken en bleek Freya helemaal op dreef: ,Van de Sterre tot de Sleepstraat, van de Muide tot in Afsnee, van de Blaarmeersen tot de Dampoort: mensen weten dat het hier goed leven is. Maar voor socialisten is goed niet goed genoeg. Socialisten zullen altijd voor beter gaan, voor iedereen.'

'We gaan Gent niet overlaten aan een partij die mensen opdeelt in goed en kwaad. (Waarmee ze duidelijk de N-VA bedoelde), Wij, kameraden, wij laten niemand achter: geen man, geen vrouw, geen autochtoon, geen allochtoon, jong of oud, rijk of arm. Wij, wij laten niemand achter.'

Waarop ze weer applaus kreeg.  Van den Bossche ging ook nog in op de nationale politiek waarbij ze een duidelijke boodschap had;: zolang er socialisten zijn, zal er index zijn.

Bekijk hieronder een samenvattende video door M10VDK:

 

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio